Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Transportation, Logistics, Air Traffic, Shipping x
Clear All
Open access

Pachura Aneta

koncepcjach zarządzania publicznego [Organizational Humanism in Concepts of Public Management]. In S. Banaszak, & K. Doktór (Eds.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania [Sociological, pedagogical and psychological problems of organization and management], (pp. 161-169). Poznań, Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania. Krannich, M., & Sworowska, A. (2009). W kierunku nowego paradygmatu zarządzania - z prac Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu [Towards a new paradigm in management - The works