Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • Orthopaediatrics and Accident Surgery x
Clear All
Open access

Daria Sawaryn

References Konieczna A., De Lubersac R. Miejsce terapii z koniem w warsztacie fizjoterapeuty. Fizjoterapia , 2002, 10, 2, 23-29. Mayberry R. The mystique of the horse is strong medicine. Riding as therapeutic recreation, 1978. Engel B. Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji. Fundacja Hipoterapia na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Kraków 2004. Trochimiak L i in. Hipoterapia w rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji , 1996, 2

Open access

Sarah Jane Hobbs, Joanna Baxter, Louise Broom, Laura-Ann Rossell, Jonathan Sinclair and Hilary M. Clayton

relate to structural asymmetry of the pelvis? J Sci Med Sport, 2010; 13: 360-364 Byström A, Rhodin M, von Peinen K, Weishaupt M, Roepstorff L. Basic kinematics of saddle and rider in high-level dressage horses trotting on the treadmill. Equine Vet J, 2009; 41(3): 280-284 Cacciatore TW, Horak FB, Henry SM. Improvement in automatic postural coordination following Alexander technique lessons in a person with low back pain. Phys Ther, 2005; 85: 565-578 de Cocq P, Prinsen H, Springer NC, van Weeren PR, Schreuder M, Muller M

Open access

Jing-guang Qian, Yang Su, Ya-wei Song, Ye Qiang and Songning Zhang

References Arampatzis, A., Bruggemann, G. P., and Klapsing, G. M. (2002). A three-dimensional shank-foot model to determine the foot motion during landings. Medicine and Science in Sports and Exercise. 34 (1), 130-138. Baudry, L., Seifert, L., and Leroy, D. (2008). Spatial consistency of circle on the pedagogic pommel horse: influence of expertise. Journal of Strength and Conditioning Research. 22 (2), 608-613. Baudry, L., Sforza, C., Leroy, D., Lovecchio, N., Gautier, G., and

Open access

Monika Małachowska-Sobieska, Ewa Demczuk-Włodarczyk, Krzysztof Wronecki, Tadeusz Skolimowski, Karolina Szpyt, Dorota Wojna and Dominika Zawadzka

Obraz dziecka z diplegią spastyczną w siadzie na koniu w zależności od ustawienia zespołu hipoterapeutycznego

Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd), bazującą na neu-rofizjologii. Aby miała prawidłowy przebieg w kierunku reedukacji nerwowo-mięśniowej, trzeba zastosować wiele elementów. Jednym z nich jest ustawienie zespołu hipoterapeutycznego. Ma ono wpływ na obraz dziecka z mpd siedzącego na koniu i powoduje zmiany w sposobie reagowania na działanie siły odśrodkowej. Dziecko siedzące na koniu prowadzonym od wewnętrznej strony okręgu lepiej przenosi masę ciała i "wydłuża" bok tułowia strony obciążonej dzięki wspomagającemu działaniu siły odśrodkowej.

Open access

Alicja Katarzyna Dziuba, Krzysztof Dudek, Krystyna Kobel-Buys, Grzegorz Żurek and Ewa Smajda

-501. [4] Strauss I., Hippotherapy: Neurophysiological Therapy on the Horse, Ontario Therapeutic Riding Association, Thornhill, Ontario, 1995. [5] Małachowska-Sobieska M., Wronecki K., Influence of hippotherapy on blood flow in the arteries of the lower limbs in children with cerebral palsy, Physiotherapy, 2002; 10, 31 - 35. [6] Sterba J.A., Does horseback riding therapy or therapist- directed hippotherapy rehabilitate children with cerebral palsy? Dev Med Child Neurol, 2007, 49, 68-73. [7] Normell L.A., Melander O

Open access

Bessem Mkaouer, Monèm Jemni, Helmi Chaabene, Samiha Amara, Ahmad Njah and Mokhtar Chtara

duration of the routine is 70 s), with maximal heart rates reaching 186 ± 11 b·min-1 and blood lactate values ranging from 6 to 11 mmol·l-1 ( Jemni et al., 2000 , 2003a , 2003b ). High cardiorespiratory and metabolic stresses were also found during the pommel horse followed by the rings, high bars, and parallel bars routines. The average routine time of these four apparatuses is 45 s. The less taxing routine was found to be the vault table, which lasts only from 4 to 6 s. Hence, it is supposed that some gymnasts could get a physical advantage if they start their

Open access

Donna de Haan and Jenni-Louise Johnson

References Bryant, J. O. (2008). Olympic equestrian: A century of international horse sport. Lexington, NY: Blood Horse Publications. Clarke, M., & Oxman, A. (2001). Cochrane database of systematic reviews. Cochrane Reviewers Handbook 4.1.4. Davies, H., & Crombie, I. (1998). Getting to grips with systematic reviews and meta-analysis. Hospital Medicine, 59 , 955-958. de Haan, D. (2009). Event management and sport separation: experiencing the Melbourne

Open access

Michał Lenartowicz and Krzysztof W. JankowskiC

Abstract

The article analyzes the changes in attitude of Poles towards sport and recreational activities as well as their participation in these disciplines between the period before system transformations and the present day. Based on examples from literature and own studies, we have observed that Poles have shown a growing interest in sport and recreational activities. Moreover, social diversity of participants in this field has been noted. Sport disciplines and diverse recreational activities perceived as "bourgeois" during the socialist period are becoming more popular among members of the middle and upper classes as potential attractive and clear markers of social status. Interest in sport, skills, knowledge, and sports equipment and outfit in such disciplines as sailing, horse riding, golf, and hunting are thus becoming distinctive social markers. These factors are adopted in the reconstruction of sports practiced by members of different social classes. The continuity of sport practice was abruptly interrupted by the outbreak of the Second World War and the following half-century of socialism

Open access

Alicja Dziuba, Agata Pietruszewska and Krystyna Kobel-Buys

Współdziałanie ruchu stawu kolanowego i stopy w lokomocji dzieci z porażeniem mózgowym

Mózgowe porażenie dziecięce (mpd) jest schorzeniem dotykającym około 50 tys. dzieci w Polsce. Najczęstszym przejawem mpd jest patologia chodu, która ma podłoże neurologiczne i rozwojowe. Badania biomechaniczne mają określić obiektywne parametry chodu u dzieci z mpd i ich zmiany w trakcie prowadzonej rehabilitacji. Analiza przedstawiona w niniejszej pracy jest trójwymiarową kinematyczną analizą ruchu, w której użyto kamer cyfrowych i systemu Simi Motion oraz kamer podczerwieni i systemu BTS Smart. W artykule przedstawiono wyniki badań trójki dzieci z mpd, chodzących samodzielnie, oraz dziecka sprawnie chodzącego. Do charakterystyki lokomocji dzieci wybrano przemieszczenia kątowe stawu kolanowego prawego i lewego współdziałającego z ruchem stopy prawej i lewej z podziałem na fazę wymachu i podporu. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwier-dzono u jednego dziecka znaczną poprawę chodu, u drugiego proces ten przebiegł wolniej i słabiej, a trzecie dziecko nie zmienilo poprawności chodu. Prowadzone badania mają znaczenie diagnostyczne. Kinematyczna analiza lokomocji dzieci pozwala rozpoznać poprawę lub pogorszenie chodu dzieci w procesie rehabilitacji.

Open access

Gabriella Penitente and William A. Sands

Radiology , 1995; 164: 157-159 Markolf KL, Shapiro MS, Mandelbaum BR, Teurling L. Wrist loading patterns during pommel horse exercises. J Biomech , 1990; 23: 1001-1011 McNeal JR, Sands WA, Shultz BB. Muscle activation characteristics of tumbling take-offs. Sports Biomechanics , 2007; 6(3): 375-90 McNitt-Gray J. Kinematics and impulse characteristics of drop landings from three heights. Inter Sports Biomech , 1991; 7: 201-223 Munro CF, Miller DI, Fuglevand AJ. Ground reaction forces in running: a re-examination. J Biomech, 1987; 20: 147