Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • high education system x
  • Pharmacy, other x
Clear All
European Pharmaceutical Journal
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae (formerly)
Open access
Back pain and physical activity: Students of the Medical University of Lublin

, Warszawa, 2011. 13. Min˜ana-Signes V., Monfort-Pan˜ego M.: Knowledge on health and back care education related to physical activity and exercise in adolescents. Eur Spine J, 2015; doi: 10.1007/s00586-015-3953-7 14. Paprocka J. et al.: Zespoły bólowe kręgosłupa u dzieci. Wiadomości lekarskie LXI, 7-9, 183-189, 2008. 15. Pawłowska P. et al.: Dolegliwości bólowe kręgosłupa u dzieci - ocena związku z hipermobilnością stawową i elastycznością wybranych mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Nowa pediatria, 2, 39

Open access