Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • high education system x
  • Engineering x
Clear All
Simulator for the RS Operator Using Visual Depiction

References [1] Chmieliński M., Haberek R., Kasprzycki O., Efekty zastosowania innowacyjnego rozwiązania systemu szkolno-treningowego do PPZR Grom w AMW Gdynia, ‘Mechanik‘, 2015, No. 7, pp. 111-124 [Implementation Effects of Innovative Solution to Educational and Tutorial System for PPZR Grom Grom in Polish Naval Academy in Gdynia - available in Polish]. [2] Dąbrowski M., Kierunki rozwoju symulacji i treningu wojsk, ‘Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe‘, 2013, No. 2 (33), [Development Directions of Army Simulation and Tutorial

Open access