Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • heavy minerals x
  • Plant Science x
  • Life Sciences x
Clear All
An assessment of urban habitat contamination with selected heavy metals within the city of Katowice using the common dandelion (Taraxacum officinale Web.) as a bioindicator

-258. Ciepał R. 1999. Kumulacja metali ciężkich i siarki w roślinach wybranych gatunków oraz glebie jako wskaźnik stanu skażenia środowiska terenów chronionych województw śląskiego i małopolskiego . Pr. Nauk. UŚ w Katowicach, nr 1774, Wyd. Uniw. Śl., Katowice. Czarnowska K., Milewska A. 2000. The content of heavy metals in an indicator plant (Taraxacum officinale) in Warsaw. Pol. J. Environ. Stud ., 9(2): 125-128. Davis T.A., Volesky B., Mucci A. 2003. A review of the biochemistry of heavy metal biosorption by brown algae. Water Res ., 37(18): 4311

Open access