Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • hazardous elements x
  • Environmental Management x
  • Business and Economics x
  • Civil Engineering x
Clear All
Arsenic Content in Arable Land of the Ząbkowice District

Arsenic compounds from industrial wastewater , Ochrona Środowiska, 28,4 (2006) 41-44. 5. Gumiński: Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce ., Przegl. Meteo. i Hydrol., 1948. 6. Kabata-Pendias A.: Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, 1999. 7. Kabata-Pendias A.: Trace elements from soil to human , Geophysical Research Abstracts, 9 (2007) 11054. 8. Karczewska A., Kabała C.: The soils polluted with heavy metals and arsenic in Lover Silesia – the need and methods of reclamation , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we

Open access
Chemical Forms of Heavy Metals in Bottom Sediments of the Mitręga Reservoir

References 1. Bojakowska I.: Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych, Przegląd Geologiczny, 49, 3 (2001) 213-218. 2. Bojakowska I., Gliwicz T., Małecka K.: Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003-2005, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2006. 3. European Committee for Standardization, Characterization of sludges - Determination of trace elements and phosphorus - Aqua regia exctracion methods, EN 13346:2000. 4. Glyzes Ch

Open access
Aided Phytostabilization of Copper Contaminated Soils with L. Perenne and Mineral Sorbents as Soil Amendments

.: The pH-dependent long-term stability of an amorphous manganese oxide insmelter-polluted soils: implication for chemical stabilization of metals andmetalloids, Journal of Hazardous Materials, 286 (2015) 386-394. 9. El Hadri H., Chéry P., Jalabert S., Lee A., Potin-Gautier M., Lespes G.: Assessment of diffuse contamination of agricultural soil by copper in Aquitaine region by using French national databases, Science of The Total Environment, 441, 15 (2012) 239-247. 10. Kabata-Pendias A., Pendias A.: Trace elements in soil and plants. 3

Open access
The Impact of Varied Fertilisation on the Concentration of Cadmium and Copper in Organs of Willow Trees (Salix Viminalis) / Wpływ Zróznicowanego Nawożenia Na Zawartość Kadmu I Miedzi W Wierzbie Wiciowej (Salix Viminalis )

-723. 4. Gawlik T., Sumisławski K., Chrzanowski J.: Wpływ nawożenia osadem na jakość i plonowanie roślin uprawnych. Przegląd komunalny 1, (2000) 13-14. 5. Gębski M.: Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswajanie metali ciężkich przez rośliny. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 5: (1998) 3-16. 6. Kabata-Pendias A.: Soil-plant transfer of trace elements-an environmental issue. Geoderma, 122, (2004)143-149. 7. Kabata - Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych.Wyd. PWN, Warszawa 1999. 8

Open access