Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • hazardous elements x
Clear All
Open access

Andrzej Kuranc, Tomasz Słowik, Paweł Krzaczek and Grzegorz Maj

Abstract

The article presents calculations of unit fumes emission made based on the measurements of the fumes composition during a load test. The test was carried out with the use of a movable dynamometric stand adjusted for testing agricultural tractors by power take-off shaft. Calculations of unit emission were made based on the assumed flow of air sucked by an engine and the measured composition of fumes emitted during the load test. Results of tests and analyses supply information on the mass of particle matter and the selected gas elements emitted by an engine working under the load which was related to simultaneous determination of the exploitation characteristic of an engine. The presented methodology may be helpful at evaluation of impact of farm tractors on the environment within the hazardous fume components emitted by them.

Open access

Jarosław Kaszubkiewicz, Ewa Pora, Dorota Kawałko and Paweł Jezierski

Arsenic compounds from industrial wastewater , Ochrona Środowiska, 28,4 (2006) 41-44. 5. Gumiński: Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce ., Przegl. Meteo. i Hydrol., 1948. 6. Kabata-Pendias A.: Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, 1999. 7. Kabata-Pendias A.: Trace elements from soil to human , Geophysical Research Abstracts, 9 (2007) 11054. 8. Karczewska A., Kabała C.: The soils polluted with heavy metals and arsenic in Lover Silesia – the need and methods of reclamation , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we

Open access

Lidia Dąbrowska

References 1. Bojakowska I.: Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych, Przegląd Geologiczny, 49, 3 (2001) 213-218. 2. Bojakowska I., Gliwicz T., Małecka K.: Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003-2005, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2006. 3. European Committee for Standardization, Characterization of sludges - Determination of trace elements and phosphorus - Aqua regia exctracion methods, EN 13346:2000. 4. Glyzes Ch

Open access

Maja Radziemska

.: The pH-dependent long-term stability of an amorphous manganese oxide insmelter-polluted soils: implication for chemical stabilization of metals andmetalloids, Journal of Hazardous Materials, 286 (2015) 386-394. 9. El Hadri H., Chéry P., Jalabert S., Lee A., Potin-Gautier M., Lespes G.: Assessment of diffuse contamination of agricultural soil by copper in Aquitaine region by using French national databases, Science of The Total Environment, 441, 15 (2012) 239-247. 10. Kabata-Pendias A., Pendias A.: Trace elements in soil and plants. 3

Open access

Aleksandra Sieciechowicz

-723. 4. Gawlik T., Sumisławski K., Chrzanowski J.: Wpływ nawożenia osadem na jakość i plonowanie roślin uprawnych. Przegląd komunalny 1, (2000) 13-14. 5. Gębski M.: Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswajanie metali ciężkich przez rośliny. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 5: (1998) 3-16. 6. Kabata-Pendias A.: Soil-plant transfer of trace elements-an environmental issue. Geoderma, 122, (2004)143-149. 7. Kabata - Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych.Wyd. PWN, Warszawa 1999. 8