Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • hazardous elements x
  • Management, Organization, Corporate Governance x
Clear All
Open access

Magdalena Kokowska-Pawlowska

. 2010. The transformationand concentration ofenvironmentał hazardous tracę elements during coal combustion 16, Issue 1, p. 74-77. Finkelman, R.B. 1994. Modcs of occurrenccofpotentially hazardous clemcnts in coal: lcvcls of confidencc. Fuel Processing Technology 39, Issucs 1-3, p. 21-34. Finkelman, R.B. 1998. Tracę clemcnts in coal. Environmentał and Health Significance. U.S. Geological Survey. Goodarzi, F. 2006. Characteristic and composition of fly ashes from Canadian coal-Fired power plants. Fuel 85, p. 1418

Open access

Magdalena Wdowin and Agnieszka Gruszecka

. Mineralogica Polonica, 26 (2), s. 75-99. Kulczycka i in. 2005 - Kulczycka J., Plewa F., Włodarczyk B., 2005 - Możliwość wykorzystania odpadów powstających przy wzbogacaniu rud cynkowo-ołowiowych z ZG „Trzebionka" S.A. [W]: Ku-dełko J., Kulczycka J., Wirth H., 2005 - Zrównoważone zarządzanie obszarami poprzemysłowymi. Wyd. IGSMiEPAN, Kraków, s. 163-172. LaGregaiin. 1994-LaGrega M.D., Buckingham P. L., Evans J.C., 1994 - Hazardous waste management. McGraw-Hill, Inc. s. 1146. Pajor G., 2005 - Gospodarka odpadami poflotacyjnymi w

Open access

Joanna Całus-Moszko and Barbara Białecka

-314. Eskenazy G.M., 1987a - Rare earth elements and yttrium in lithotypes of Bulgarian coals. Org. Geochem., 11(2), s. 83-89. Eskenazy G.M., 1999-Aspects ofthe geochemistry of rare earth elements in coal: an experimental approach. International Journal of Coal Geology, 38, s. 285-295. Finkelman R.B., 1994 - Modes of occurrence of the potentially hazardous elements in coal levels of con­fidence. Fuel processing technology, 39, s. 21-34. Hanak i in. 2011 - Hanak B., Kokowska-Pawłowska M., Nowak J., 2011 - Pierwiastki śladowe w

Open access

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska and Joanna Kulczycka

treated red mud bauxite waste: studies on environmental compatibility. Journal of Hazardous Materials B117, p. 55-63. Classification of Polish Soils. 1989. Annals of Soil Science (Roczniki Gleboznawcze), XL(4), PWN, Warsaw (in Polish). Czop et al. 2002 - Czop, M., Motyka, J. and Szuwarzyñski, M. 2002. Water quality hazard in the main grouindwater basin (MGWB) 452 Chrzanów by leachate from industrial waste site Trzebinia-Górka (Chrzanów area, south Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resource Management 18(2), IGSMiE PAN

Open access

Henryk Parzentny and Leokadia Róg

. International Journal of Coal Geology 61, s. 191-212. Fu i in. 2013 - Fu, X., Wang, J., Tan, F., Feng, X. i Zeng, S. 2013. Minerals and potentially hazardous trace elements in the Late Triassic coals from the Qiangtang Basin, China. International Journal of Coal Geology 116-117, s. 93-105. Diez i in. 2002 - Diez, M.A., Alvarez, R. Barriocanal, C. 2002. Coal for metallurgical coke production: predictions of coke quality and future requirements for cokemaking. International Journal of Coal Geology 50, s. 389-412. Gabzdyl, W

Open access

Alicja Uliasz-Bocheńczyk and Eugeniusz Mokrzycki

. 4859-4866. Baciocchi et al. 2010a − Baciocchi, R., Costa, G., Di Bartolomeo, E., Polettini, A. and Pomi, R. 2010a. Comparison of different process routes for stainless steel slag carbonation. Proceedings of Third International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental Engineering ACEME10, Åbo Akademi University, Åbo/Turku, pp. 193−202. Baciocchi et al. 2010b − Baciocchi, R., Costa, G., Polettini, A. and Pomi, R. 2010b. The influence of carbonation on major and trace elements leaching from various types of stainless steel