Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • fiber identification x
  • Nanomaterials x
Clear All
PAN fibers with nanoprecipitated Ag and Au for use in textronics

Committee, 2004. Gniotek K. Metodyka identyfikacji pewnych właści-wości obiektów włókienniczych (Methodologies for the Identification of Textile Objects Certain Properties) Polish Academy of Science Lodz Division Textile Committee 2004 [2] Gniotek K., Stempień Z., Zieba J., Przeglad Włóki-enniczy - Włókno, Odzież, Skóra, (Textile Review: Fiber, Garments, Leather) , 2 (2003), 17. Gniotek K. Stempień Z. Zieba J. Przeglad Włóki-enniczy - Włókno, Odzież, Skóra, (Textile Review: Fiber, Garments, Leather) 2 2003 17 [3] Lind E.J., Eisler R., Burghart G., Jayara-man S., Park

Open access