Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Environmental Engineering x
Clear All
Open access

Bartosz Michalak and Wojciech Eckert

, Exhibition of documents and photographs – Steel empire. The history of Beuchelt & Co., Zielona Góra 2015. 7. Szczecińska A., Kula M., Transgraniczna koncepcja zagospodarowania turystycznego Doliny Środkowej Odry, Nowa Sól 2015. 8. Woźny A., Od Grünberga do Zielonej Góry, Zielona Góra 2007.

Open access

Maciej Żołądek, Krzysztof Sornek, Karolina Papis, Rafał Figaj and Mariusz Filipowicz

European Photovolatic Solar Energy Conference & Exhibition, Paris, 7-11 June 2004.