Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

Clear All
Open access

Dagmara Rode

Exhibition and Monograph “Ewa Partum: The Legality of Space”’. - Aneta Szyłak, Berenika Partum, Ewa Małgorzata Tatar (eds.), Ewa Partum. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, Fundacja Wyspa Progress, 10-20. Świdziński, Jan [1975] 2004. ‘Grammaticalizations of Natalia LL’. Trans. Jarosław Fejdych. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 302-304. Toniak, Ewa 2011a. ‘Artystki w PRL-u’. - Agata Jakubowska (ed.), Artystki polskie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN