Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Landscape Architecture x
Clear All
Open access

Wojciech Andrzejewski, Jacek Szlakowski, Jerzy Mastyński, Jan Mazurkiewicz and Małgorzata Godlewska

J. S. Papadakis, L. Bjørnø. 3 rd International Conference and Exhibition, Nafplion, Greece 21 st June-26 th June 2009 Proceedings, Foundation for Research & Technology - Hellas, Institute of Applied Mathematics: 1013-1020. Gołdyn R., 1996. Próby poprawy stanu czystości wody Zbiornika Maltańskiego metodą biomanipulacji. W: Zbiornik Malta w Poznaniu - Funkcja sportowo-rekreacyjna a rybactwo. (Attempts to improve water purity in the Malta reservoir by biomanipulation. In: The Malta Reservoir in Poznań - its sports and recreation function