Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Education, other x
Clear All
Jakub Chlebowski, Rector Magnificus Exultus – A Distinguished Professor of Internal Medicine in Postwar North-East Poland

pancreatic necrosis in dogs. Digestion 1969; 2: 7–16. 47. Chlebowski J. The clinical diagnosis of intestinal infarction [Kliniczne rozpoznawanie zawałów jelit]. Pol Tyg Lek 1956; 11: 1799–1802. 48. Chlebowski J. An attempt at explaining the pathogenesis and danger of peptic ulcer disease in the course of circulation failure [Próba wyjaśnienia patogenezy oraz niebezpieczeństwa choroby wrzodowej w przebiegu niewydolności krążenia]. Pol Tyg Lek 1957; 12: 762–764. 49. Frydman J. A contribution to the neurodegenerative disorders [Przyczynek do zaburzeń

Open access
in PRILOZI