Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • disability sport x
Clear All
Geo-caching for wheelchair users: A pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic)

polytechnická Jihlava. BLICHFELDT, B. S., NICOLAISEN, J. (2009): Disabled travel: not easy, but doable. Current Issues in Tourism, 14(1): 79–102. CAMERON, L. (2004): The Geo-caching Handbook: Foreword by Dave Ulmer. Connecticut, Falcon. CEEOVÁ, Z. (2008): Geo-caching. In: Geodny Liberec 2008: Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti: Liberec 25.–29.8., Česká republika. Sborník abstraktů. Liberec, Technická univerzita v Liberci. CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities [online]. [cit. 11.09.2017]. Available at

Open access