Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • crossing number x
  • Materials Sciences, other x
Clear All
Electronic and structural properties of rare earth pnictides

modulus B (GPa), number of f-states at the Fermi level Nf(states/Ry cell) and volume collapse of AmBi and CmBi. Properties AmBi CfBi NaCl-type CsCl-type NaCl-type CsCl-type Lattice parameter (A˚ ) Present 6.1 3.5763 6.02 3.71 Exp. 6.3 [8] 6.4 [8] Bulk modulus (GPa) Present 75.45 58.38 102.22 66.62 Exp. 75 [10] 105 [10] Nf(states/Ry cell) Present 730.18 730.52 1020.78 1024.91 Exp. Structural phase transition pressure (GPa) Present 14

Open access
Structural determination of Co/TiO2 nanocomposite: XRD technique and simulation analysis

, is an object of a very large number of publications and review papers [ 22 – 29 ]. Amadelli et al. [ 30 ] synthesized cobalt-modified TiO 2 by the incipient impregnation method. They found that the modified oxide presents higher photoactivity both under illumination with UV-Vis (λ > 360 nm) and visible light (λ > 420 nm; λ > 450 nm), and that this enhancement depends on the amount of added species and on the final thermal treatment in the preparation step. Doping of semiconductors changes the probability for charge carriers to participate in conduction. In order

Open access
Monolithic Concrete vs Precast Concrete for the Construction of Bridge by Th Cantilever Method

Rezumat

În cadrul articolului cu titlul „Beton monolit versus beton prefabricat la execuția în consolă a podurilor” vor fi abordate o serie de probleme care apar atât la proiectarea cât şi la execuţia structurilor de poduri din beton precomprimat utilizând metoda execuţiei în consolă.

Această metodă a revoluţionat podurile din beton, din punct de vedere al deschiderilor şi al uşurinţei traversării unor obstacole dificile. În afara avantajelor realizării unor structuri din beton monolit prin execuţie în consolă, utilizarea elementelor prefabricate conduce la micşorarea semnificativă a timpului de execuţie şi la diminuarea problemelor care pot apărea din cauza curgerii lente şi a contracţiei betonului.

Materialul prezentat în cadrul articolului cu titlul „Beton monolit versus beton prefabricat la execuția în consolă a podurilor” va prezenta principiul metodei de execuţie în consolă, avantajele utilizării acestei metode, cazurile particulare pentru care se pretează o astfel de structură, scheme statice şi secţiunile transversale adoptate pentru acest tip de structuri, cât şi modul de îmbinare al tronsoanelor prefabricate în funcţie de generaţia din care fac parte.

De asemenea, se va prezenta un studiu de caz în care vor fi analizate cele doua variante de execuție în consolă (turnare monolită a tronsoanelor respectiv montare de tronsoane prefabricate) și vor fi prezentate concluzii privind oportunitatea utilizării uneia dintre cele două variante.

Open access