Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Silicon carbide x
  • Materials for Energy x
Clear All
Impact of Nanosilver and Nanocopper on Antifungal Properties of Plastic Elements in the Aspect of Their Use in Agri-Food Processing

., Panasiuk, M. (2016). Zastosowanie nanocząstek srebra do modyfikacji polimerów. Polimery, 61, 3 , 166-171. Wojnar, L., Kurzydłowski, K. J., Szala, J. (2002). Praktyka analizy obrazu . Wyd. PTS, Kraków. ISBN 83-917834-1-3 Zhang, H., Ding, W., Aidun, D.K. (2015). Mechanical Properties of Crystalline Silicon Carbide Nanowires. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15, 2 , 1660-1668(9). Zielecka, M., Jeziórska, R., Bujnowska, E., Kępska, B., Wenda, M. (2012). Nanonapełniacze krzemionkowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem lub nanomiedzią

Open access