Search Results

1 - 10 of 17 items :

  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
The prognostic value of mean platelet volume in cancer patients

high MPV were independent prognostic factors for poor OS in advanced pancreatic cancer (PT > 11.3 s, p = 0.009; FBG > 2.5 g/L, p = 0.011; MPV > 12.2 fL, p = 0.005). They performed univariate and multivariate analysis of 320 patients using Cox proportional hazards regression, respectively. In addition, they proposed a novel scoring system based on PT, FBG, and MPV to predict the prognosis of patients with advanced pancreatic cancer (prognostic value in both stage III ( p < 0.001) and stage IV ( p = 0.036) patients), which might be used to evaluate the

Open access
Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych – aktualne postępowanie

przepływowej oraz badań cytogenetycznych i biologii molekularnej. W tabeli III przedstawiono podstawowe wymagania dla diagnostyki patomorfologicznej, a w tabeli IV biologiczne czynniki rokownicze wg aktualnego stanu wiedzy [ 4 , 5 ]. Uwzględniając występowanie dużej liczby ognisk pozawęzłowych w chłoniakach T-komórkowych, rekomenduje się wykorzystanie badania PET TK przed rozpoczęciem leczenia w celu precyzyjnego ustalenia stopnia zaawansowania [ 3 , 4 ]. Aktualnie istnieje kilka indeksów prognostycznych IPI, PIT, PIT zmodyfikowany oraz T cell score ( Tab. V

Open access
Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych – przegląd literatury

Letters 2007 255 12 25 [16] Hussein K, Pardanani AD, Van Dyke DL, Hanson CA, Tefferi A. International Prognostic Scoring System: independent cytogenetic risk categorization in primary myelofibrosis. Blood 2010;115:496–9. 10.1182/blood-2009-08-240135 19901264 Hussein K Pardanani AD Van Dyke DL Hanson CA Tefferi A International Prognostic Scoring System: independent cytogenetic risk categorization in primary myelofibrosis Blood 2010 115 496 9 [17] Macheta A, Chocholska S, Podhorecka M. Metody genetyczne w diagnostyce

Open access
Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

nabytego HLH dostępny jest na stronie internetowej: http://saintantoine.aphp.fr/score/ Innym problemem pacjentów chorujących na PBL jest występowanie wtórnych nowotworów, z których najczęściej wymienia się raki skóry, płuca, piersi i prostaty [ 6 , 7 , 8 ]. Pojawienie się gorączki u chorego bez wcześniejszych zwyżek temperatury ciała, chudnięcie, nietypowe zmiany skórne czy przewlekły kaszel wymagają zawsze wnikliwej diagnostyki w kierunku współistniejącego nowotworu złośliwego. Ze względu na brak specyficznych objawów rozpoznanie należy potwierdzić

Open access
Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

skal prognostycznych należą: Międzynarodowy Wskaźnik Prognostyczny ( International Prognostic Scoring System – IPSS) [ 3 ] oraz dynamiczny IPSS ( Dynamic IPSS – DIPSS) ( Tab. I ) [ 4 ]. Pierwszy z nich stosowany jest u chorych na PMF w chwili rozpoznania, jego odmiana dynamiczna natomiast przeznaczona jest do oceny ryzyka u chorych w dowolnej chwili trwania choroby. Każdy z tych modeli prognozuje całkowity czas przeżycia pacjentów w oparciu o parametry kliniczne, których analiza pozwala na przydzielenie chorych, zgodnie z rekomendacjami IWG-MRT ( International

Open access
Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Streszczenie

Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (ang. multiple myeloma – MM) poprawiło się znacznie w ostatnich kilkunastu latach dzięki wprowadzeniu do terapii nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu czy leki immunomodulujące. Pomimo tego MM pozostaje nieuleczalną chorobą o bardzo heterogennym przebiegu i zróżnicowanym rokowaniu. Istnieje grupa pacjentów, których przeżycie sięga ponad 10 lat, a równocześnie wielu chorych nie osiąga nigdy dobrej odpowiedzi na leczenie i żyje krócej niż 3 lata. Aktualnie stosowana klasyfikacja R-ISS (ang. Revised International Scoring System) uwzględnia del(17p), t(4;14) i t(14;16) jako negatywne czynniki ryzyka. Według ostatnich zaleceń Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (ang. International Myeloma Working Group – IMWG) do zmian wysokiego ryzyka należą t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17p), amp(1q) i równoznaczna z nią del(1p) oraz hipodiploidia. W poniższym artykule przedstawiono definicję wysokiego ryzyka cytogenetycznego w MM oraz wpływ nowych terapii na rokowanie i wyniki leczenia u chorych z tej grupy.

Open access
Progressive arthropathy in the course of immune tolerance induction failure in a child with hemophilia A and FVIII inhibitor – a case report

the failure of the 2-year regimen, further ITI with FVIII was discontinued. In the period from June 2007 to September 2009, the patient received on-demand bypass agents (i.e., rFVIIa and aPCC). During this period, despite the patient’s participation in an additional original program of rehabilitation exercises for degenerative lesions, the frequency of bleeding episodes did not decrease. Arthropathy occurred in the right elbow joint (Pettersson score: 5 points, Colorado score: 7 points), left elbow joint (Pettersson score: 4 points, Colorado score: 6 points), left

Open access
Plerixafor for patients who fail cytokine-or chemotherapy-based stem cell mobilization: Results of a prospective study by the Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

identify factors associated with the risk of mobilization failure. The first prognostic system was elaborated by Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo in 2012 [ 11 ]. More recently, Olivieri et al [ 12 ] built on real large representative data a score to “rule in” patients at very high risk for poor mobilizers before starting mobilization, allowing changes in clinical management, to avoid highly likely mobilization failure. Predicted poor mobilizer score included as risk factors: increasing age, diagnosis of NHL, positive bone marrow biopsy or cytopenias before

Open access
Nivolumab for relapsed/refractory classical Hodgkin lymphoma after brentuximab vedotin failure – Polish Lymphoma Research Group real-life experience

-up. Statistical analyses were performed using the software Statistica, version 10 (StatSoft, Krakow, Poland). Results Between September 2016 and November 2018, a total of 16 adult patients with R/R cHL received single-agent nivolumab at 5 Polish sites. Overall, 38% (6/16) of the patients were men, 50% (8/16) had stage IV disease, 44% (7/16) presented extranodal involvement at diagnosis and 81% (13/16) had B symptoms as weight loss, night sweats or fever. The median age at the start of treatment was 30 years (range 18-51), median IPI score was 4 (range 2-6). The following

Open access
Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością – opis przypadku

się jednak dość krótko, a przy tym często dochodzi do rozwoju poważnych cytopenii i powstania zrostów, co może uniemożliwić późniejszą splenektomię ze wskazań życiowych [ 3 ]. W zaawansowanej fazie PMF pojawiają się objawy ogólne: osłabienie, poty, gorączka, chudnięcie, infekcje. Do obrazu klinicznego późnej fazy PMF należą także zmiany zakrzepowe i krwawienia. Najbardziej znane systemy prognostyczne u chorych na PMF to IPSS ( International Prognostic Score System ) i DIPSS ( Dynamic IPSS ), uwzględniające takie parametry, jak: wiek > 65 lat, występowanie objawów

Open access