Search Results

1 - 10 of 32 items :

  • Pediatrics and Juvenile Medicine x
  • Clinical Medicine x
Clear All
The prognostic value of mean platelet volume in cancer patients

high MPV were independent prognostic factors for poor OS in advanced pancreatic cancer (PT > 11.3 s, p = 0.009; FBG > 2.5 g/L, p = 0.011; MPV > 12.2 fL, p = 0.005). They performed univariate and multivariate analysis of 320 patients using Cox proportional hazards regression, respectively. In addition, they proposed a novel scoring system based on PT, FBG, and MPV to predict the prognosis of patients with advanced pancreatic cancer (prognostic value in both stage III ( p < 0.001) and stage IV ( p = 0.036) patients), which might be used to evaluate the

Open access
Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych – aktualne postępowanie

przepływowej oraz badań cytogenetycznych i biologii molekularnej. W tabeli III przedstawiono podstawowe wymagania dla diagnostyki patomorfologicznej, a w tabeli IV biologiczne czynniki rokownicze wg aktualnego stanu wiedzy [ 4 , 5 ]. Uwzględniając występowanie dużej liczby ognisk pozawęzłowych w chłoniakach T-komórkowych, rekomenduje się wykorzystanie badania PET TK przed rozpoczęciem leczenia w celu precyzyjnego ustalenia stopnia zaawansowania [ 3 , 4 ]. Aktualnie istnieje kilka indeksów prognostycznych IPI, PIT, PIT zmodyfikowany oraz T cell score ( Tab. V

Open access
Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych – przegląd literatury

Letters 2007 255 12 25 [16] Hussein K, Pardanani AD, Van Dyke DL, Hanson CA, Tefferi A. International Prognostic Scoring System: independent cytogenetic risk categorization in primary myelofibrosis. Blood 2010;115:496–9. 10.1182/blood-2009-08-240135 19901264 Hussein K Pardanani AD Van Dyke DL Hanson CA Tefferi A International Prognostic Scoring System: independent cytogenetic risk categorization in primary myelofibrosis Blood 2010 115 496 9 [17] Macheta A, Chocholska S, Podhorecka M. Metody genetyczne w diagnostyce

Open access
Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

nabytego HLH dostępny jest na stronie internetowej: http://saintantoine.aphp.fr/score/ Innym problemem pacjentów chorujących na PBL jest występowanie wtórnych nowotworów, z których najczęściej wymienia się raki skóry, płuca, piersi i prostaty [ 6 , 7 , 8 ]. Pojawienie się gorączki u chorego bez wcześniejszych zwyżek temperatury ciała, chudnięcie, nietypowe zmiany skórne czy przewlekły kaszel wymagają zawsze wnikliwej diagnostyki w kierunku współistniejącego nowotworu złośliwego. Ze względu na brak specyficznych objawów rozpoznanie należy potwierdzić

Open access
Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

skal prognostycznych należą: Międzynarodowy Wskaźnik Prognostyczny ( International Prognostic Scoring System – IPSS) [ 3 ] oraz dynamiczny IPSS ( Dynamic IPSS – DIPSS) ( Tab. I ) [ 4 ]. Pierwszy z nich stosowany jest u chorych na PMF w chwili rozpoznania, jego odmiana dynamiczna natomiast przeznaczona jest do oceny ryzyka u chorych w dowolnej chwili trwania choroby. Każdy z tych modeli prognozuje całkowity czas przeżycia pacjentów w oparciu o parametry kliniczne, których analiza pozwala na przydzielenie chorych, zgodnie z rekomendacjami IWG-MRT ( International

Open access
The History of Neuroscience and Neurosurgery in Japan

, Aoki N, Fukuhara S, et al. The natural course of unruptured cerebral aneurysms in a Japanese cohort. N Engl J Med. 2012;366(26):2474-82. 31. Greving JP, Wermer MJ, Brown RJ, Morita A, Juvela S, Yonekura M, et al. Development of the PHASES score for prediction of risk of rupture of intracranial aneurysms: a pooled analysis of six prospective cohort studies. Lancet Neurol. 2014;13(1):59-66. 32. Shojima M, Oshima M, Takagi K, Torii R, Hayakawa M, Katada K, et al. Magnitude and role of wall shear stress on cerebral aneurysm: computational

Open access
The Usefulness of Near-Infrared Spectroscopy in Monitoring the Location of Eloquent Area and Function Preservation in Brain Surgery

lesion (upper). Functional MRI by moving foot joint showing that hot spot of lower left and lower right looks almost as a mirror image. Four months later, the tumor rapidly extended to the pyramidal tract, basal ganglia and corpus callosum four months after the fourth surgery ( Figure 3 , upper). She had mild motor aphasia and right hemiparesis: proximal U/E MMT 2, distal U/E MMT 4, lower extremity (L/E) MMT 2. Her Karnofsky performance state score was 70%. Figure 3 MRI before fifth operation revealing that the enhanced lesion invades to the basal

Open access
Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym

Streszczenie

Przeżycie pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (ang. multiple myeloma – MM) poprawiło się znacznie w ostatnich kilkunastu latach dzięki wprowadzeniu do terapii nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu czy leki immunomodulujące. Pomimo tego MM pozostaje nieuleczalną chorobą o bardzo heterogennym przebiegu i zróżnicowanym rokowaniu. Istnieje grupa pacjentów, których przeżycie sięga ponad 10 lat, a równocześnie wielu chorych nie osiąga nigdy dobrej odpowiedzi na leczenie i żyje krócej niż 3 lata. Aktualnie stosowana klasyfikacja R-ISS (ang. Revised International Scoring System) uwzględnia del(17p), t(4;14) i t(14;16) jako negatywne czynniki ryzyka. Według ostatnich zaleceń Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej (ang. International Myeloma Working Group – IMWG) do zmian wysokiego ryzyka należą t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17p), amp(1q) i równoznaczna z nią del(1p) oraz hipodiploidia. W poniższym artykule przedstawiono definicję wysokiego ryzyka cytogenetycznego w MM oraz wpływ nowych terapii na rokowanie i wyniki leczenia u chorych z tej grupy.

Open access
Premature closure of the ductus arteriosus- case presentation

Abstract

Spontaneous premature closure of the human fetal ductus arteriosus is an uncommon event that often results in significant morbidity and mortality. We present a case of a fetus with prenatal previously not detected bone defect that presented with idiopathic intrauterine closure of the ductus arteriosus. A 23-year-old mother at 39 weeks of gestation was admitted to the hospital because of an abnormal findings in four chamber screening view of the fetal heart on routine ultrasonography. The fetal echocardiography showed no detectable flow through the ductus arteriosus. Cesarean section was performed 1 hour later. A female newborn weighing 2640g with Apgar scores of 0, 2, 4 and 6 at 1, 3, 5, and 10 minutes, respectively, was delivered.

Open access
Congenital Heart Defects Coexisting with Omphalocele - the Important Prognostic Factor

Abstract

Introduction: The aim of this study was to evaluate the following parameters of fetuses and neonates with omphalocele: the prevalence of coexisting congenital heart defects (CHD), abnormalities in heart function and the impact of coexisting CHD on fetal and neonatal survival. Material and methods: The study group consisted of 69 fetuses with omphalocele diagnosed and monitored at the Department of Prenatal Cardiology in our Institute in the years 2007-2017. The retrospective analisis of patients' data was performed. For statistical analysis we used Chi-square test, t-Student test and U Mann-Whitney test.. Results: In the studied group omphalocele was an isolated defect in 31.9% of the cases (22/69), in 68.1% (47/69) coexisting defects were present, in 49.3% (34/69) the coexisting defect was CHD. The most common CHD coexisting with omphalocele were ventricular septal defect (VSD), double outlet right ventricle (DORV) and atrio-ventricular septal defect (AVSD). Abnormalities of heart function were present in 43.5% (30/69) of fetuses with omphalocele: 23.5% (8/34) with normal heart anatomy and in 62.9% (22/35) with CHD. Statistically significant differences between the group with normal heart anatomy and the group with CHD regarded: Cardiovascular Profile Score (CVPS) (median 10 points vs median 9 points, U Mann-Whitney test p=0.034), neonatal birth weight(mean 3253 g vs median 2700 g, U Mann-Whitney test p=0.003), Apgar score (median 8 vs median 7, U Mann-Whitney test p=0.038) and survival rate until discharge from hospital (85% vs 52.9%, Chi-square test p=0.034). The comparison of data from 2007-2017 with data obtained from similar analysis performed in our center in 1999-2006, revealed significant improvement in the early detection of omphalocele (median 14.5 weeks of gestation vs mean 25.4 weeks of gestation), gestational age of delivery (mean 38 weeks of gestation vs mean 34 weeks of gestation) and survival rate until discharge both in neonates with normal heart anatomy and coexisting CHD (85% and 52.9% vs 70% and 23% respectively) . Conclusions: 1. The presence of coexisting CHD is an important prognostic factor in fetuses and neonates with omphalocele, so early fetal echocardiography should be performed in every case of omphalocele. 2. During the last decade (2007-2017), in contrast to years 1999-2006, we observed significant improvement in early and complete prenatal diagnosis of omphalocele. 3. We observed improvement in strategy of obstetrical management resulting in delivering neonates in a more advanced gestational age both in the group with normal heart anatomy and the group with coexisting CHD.

Open access