Search Results

1 - 10 of 61 items :

  • Human Biology x
Clear All
The number of PON1 mutant alleles, but not PON1 phenotype, is associated with Gensini score of coronary damage

-23 6. Gensini GG. A more meaningful scoring system for determining the severity of coronary heart disease. Am J Cardiol 1983; 51(3): 606. 7. Eckerson HW, Wyte CM, La Du BN. The human serum paraoxonase/arylesterase polymorphism. Am J Hum Genet 1983; 35(6): 1126-1138. 8. R Development Core Team. (2012). R (Version 2.15). Retrieved from www.r-project.org 9. Brophy VH, Jampsa RL, Clendenning JB, McKinstry LA, Jarvik JP, Furlong CE. Effets of 5’ regulatory region polymorphisms on paraoxonase-gene (PON1) expression. Am J Hum

Open access
The importance of the new prognostic scoring system for evaluating patients with lower-risk myelodysplastic syndrome at diagnosis

syndromes: from pathogenesis and prognosis to treatment. SeminHematol., 2004;41:6-12. 5. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G: International Scoring System for Evaluating Prognosis in Myelodysplastic Syndromes. Blood, 1997; 89:2079-2088. 6. Greenberg P, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, Solé F, Bennett J et al: Revised International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. Blood, 2012 120: 2454-2465. 7. Swansbury J: Methods in Molecular Biology TMCancer Cytogenetics Methods and Protocols

Open access
Comparative assessment of bone regeneration by histometry and a histological scoring system / Evaluarea comparativă a regenerării osoase utilizând histometria și un scor de vindecare histologică

. Tawonsawatruk T, Hamilton DF, Simpson AH. Validation of the use of radiographic fracture-healing scores in a small animal model. J Orthoped Res. 2014;32(9):1117-9. DOI: 10.1002/jor.22665 30. de Mello E, Oliveira R, Pelegrine AA, Aloise AC, Ferreira LM. Xenograft impregnated with bone marrow mononuclear fraction for appositional bone regeneration in rabbit calvaria: a clinical and histomorphometric study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29(4):962-8. DOI: 10.11607/jomi.3462 31. Liu Y, Möller B, Wiltfang J, Warnke PH, Terheyden H. Tissue

Open access
Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

skal prognostycznych należą: Międzynarodowy Wskaźnik Prognostyczny ( International Prognostic Scoring System – IPSS) [ 3 ] oraz dynamiczny IPSS ( Dynamic IPSS – DIPSS) ( Tab. I ) [ 4 ]. Pierwszy z nich stosowany jest u chorych na PMF w chwili rozpoznania, jego odmiana dynamiczna natomiast przeznaczona jest do oceny ryzyka u chorych w dowolnej chwili trwania choroby. Każdy z tych modeli prognozuje całkowity czas przeżycia pacjentów w oparciu o parametry kliniczne, których analiza pozwala na przydzielenie chorych, zgodnie z rekomendacjami IWG-MRT ( International

Open access
The prognostic value of mean platelet volume in cancer patients

high MPV were independent prognostic factors for poor OS in advanced pancreatic cancer (PT > 11.3 s, p = 0.009; FBG > 2.5 g/L, p = 0.011; MPV > 12.2 fL, p = 0.005). They performed univariate and multivariate analysis of 320 patients using Cox proportional hazards regression, respectively. In addition, they proposed a novel scoring system based on PT, FBG, and MPV to predict the prognosis of patients with advanced pancreatic cancer (prognostic value in both stage III ( p < 0.001) and stage IV ( p = 0.036) patients), which might be used to evaluate the

Open access
Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych – aktualne postępowanie

przepływowej oraz badań cytogenetycznych i biologii molekularnej. W tabeli III przedstawiono podstawowe wymagania dla diagnostyki patomorfologicznej, a w tabeli IV biologiczne czynniki rokownicze wg aktualnego stanu wiedzy [ 4 , 5 ]. Uwzględniając występowanie dużej liczby ognisk pozawęzłowych w chłoniakach T-komórkowych, rekomenduje się wykorzystanie badania PET TK przed rozpoczęciem leczenia w celu precyzyjnego ustalenia stopnia zaawansowania [ 3 , 4 ]. Aktualnie istnieje kilka indeksów prognostycznych IPI, PIT, PIT zmodyfikowany oraz T cell score ( Tab. V

Open access
Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych – przegląd literatury

Letters 2007 255 12 25 [16] Hussein K, Pardanani AD, Van Dyke DL, Hanson CA, Tefferi A. International Prognostic Scoring System: independent cytogenetic risk categorization in primary myelofibrosis. Blood 2010;115:496–9. 10.1182/blood-2009-08-240135 19901264 Hussein K Pardanani AD Van Dyke DL Hanson CA Tefferi A International Prognostic Scoring System: independent cytogenetic risk categorization in primary myelofibrosis Blood 2010 115 496 9 [17] Macheta A, Chocholska S, Podhorecka M. Metody genetyczne w diagnostyce

Open access
Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej

nabytego HLH dostępny jest na stronie internetowej: http://saintantoine.aphp.fr/score/ Innym problemem pacjentów chorujących na PBL jest występowanie wtórnych nowotworów, z których najczęściej wymienia się raki skóry, płuca, piersi i prostaty [ 6 , 7 , 8 ]. Pojawienie się gorączki u chorego bez wcześniejszych zwyżek temperatury ciała, chudnięcie, nietypowe zmiany skórne czy przewlekły kaszel wymagają zawsze wnikliwej diagnostyki w kierunku współistniejącego nowotworu złośliwego. Ze względu na brak specyficznych objawów rozpoznanie należy potwierdzić

Open access
Role of fecal calprotectin as a biomarker of intestinal inflammation in ulcerative colitis: a prospective study

(5):312-318. 19. Ricanek P, Brackmann S, Perminow G, Lyckander LG, Sponheim J, Holme O, et al. Evaluation of disease activity in IBD at the time of diagnosis by the use of clinical, biochemical, and fecal markers. Scand J Gastroenterol. 2011 Sep;46(9):1081-91. DOI: 10.3109/00365521.2011.584897 20. Lobatón T, Bessissow T, De Hertogh G, Lemmens B, Maedler C, Van Assche G, et al. The Modified Mayo Endoscopic Score (MMES): A New Index for the Assessment of Extension and Severity of Endoscopic Activity in Ulcerative Colitis Patients. J Crohns Colitis. 2015 Oct;9

Open access
Evaluation of serum hepcidin variation in patients with rheumatoid arthritis according to anemia profile and its correlation with disease activity

(1) : 102-4. 25. Yamanishi H, Iyama S, Yamaguchi Y, Kanakura Y, Iwatani Y. Total iron binding capacity calculated from serum transferrin concentration or serum iron concentration and unsaturated iron binding capacity. Clin Chem. 2003; 49 : 175-8. 26. Thomas C, Thomas L. Biochemical markers and hematologic indices in the diagnosis of functional iron deficiency. Clin Chem. 2002 ;48: 1066-76. 27. Prevoo ML, van't Hof MA, Kuper HH, van Leeuwen MA, van de Putte LN, van Riel PL. Modified disease activity scores that include twenty

Open access