Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Astronomy and Astrophysics x
Clear All
Open access

Neha Gupta Sharma, Michał Silarski, Tomasz Bednarski, Piotr Białas, Eryk Czerwiński, Aleksander Gajos, Marek Gorgol, Bożena Jasińska, Daria Kamińska, Łukasz Kapłon, Grzegorz Korcyl, Paweł Kowalski, Tomasz Kozik, Wojciech Krzemień, Ewelina Kubicz, Szymon Niedźwiecki, Marek Pałka, Lech Raczyński, Zbigniew Rudy, Oleksandr Rundel, Artur Słomski, Adam Strzelecki, Anna Wieczorek, Wojciech Wiślicki, Marcin Zieliński, Bożena Zgardzińska and Paweł Moskal

statistics. Proceedings of the National Institute of Sciences of India , 2 (1), 49–55. 17. Bettinardi, V., Presotto, L., Rapisarda, E., Picchio, M., Gianolli, L., & Gilardi, M. C. (2011). Physical performance of the new hybrid PET/CT Discovery-690. Med. Phys., 38 (10), 5394–5411. DOI: 10.1118/1.3635220.

Open access

Sima Qamhiyeh, Anna Wysocka-Rabin and Oliver Jäkel

Röntgenröhre. Unpublished Master’s thesis, University of Heidelberg, Germany. 22. Qamhiyeh, S. (2007). A Monte Carlo study of the accuracy of CT numbers for range calculations in Carbon ion therapy. Unpublished PhD thesis, University of Heidelberg, Germany. 23. Kachelrieß, M., & Kalender, W. (2005). Improving PET/ CT attenuation correction with iterative CT beam hardening corrections. In 2005 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, 23-29 October 2005. (Vol. 4).IEEE. DOI: 10.1109/NSSMIC.2005.1596704. 24. Kachelrieß, M