Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
Open access

Rie Tabata, Chiharu Tabata and Ryoji Yasumizu

)/computed tomography (CT) findings revealed very strong accumulation in multiple bones, without prominent swelling of LNs. Spleen was enlarged; however, only a fine incorporation of 18 F-fluorodeoxyglucose was observed, and the size was not increased throughout the course ( Figure 2A and B ). As the patient was suffering from severe bone pain with elevated levels of serum ALP and LDH and because strong incorporation of 18 F-fluorodeoxyglucose in multiple bones was observed on PET/CT, multiple cancer metastases to the bones was suggested. Figure 2 Images of the patient

Open access

Monika Długosz-Danecka, Michał Szymczyk, Joanna Fischer, Anna Łojko-Dankowska, Justyna Rybka, Joanna Mańko, Katarzyna Duda and Wojciech Jurczak

collected. Computed tomography (CT) scans of neck, chest, abdomen and pelvis were obtained before therapy, 3 months after starting treatment and repeated every 6 months. 18F-fluorocholine deoxyglucose positron emission tomography (PET) combined with computed tomography (PET-CT) was performed before nivolumab treatment and for confirmation of suspected progressive disease (PD). Response evaluation was performed according to 2014 Lugano classification [ 16 ]. Eligible patients with objective response to treatment were considered for consolidation with either HDT/ASCT or

Open access

Yelda Dere, Volkan Karakuş, Özcan Dere and Nazan Özsan

was not infiltrated, showing normal cellularity. After the diagnosis, a positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) was performed, and this technique revealed a parenchymal lesion in the posterobasal segment of the right lung in the paravertebral region. In addition to this finding, slightly increased 18-fluorodeoxyglucose (FDG) involvement was found in millimetric nodular opacities seen in the left apex, the left upper lingular segment of the left lung, and the middle lobe medial segment of the right lung. Moreover, an increased 18-FDG involvement

Open access

Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Dominik Dytfeld, Artur Jurczyszyn, Jan Walewski, Ewa Lech-Marańda, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Tomasz Wróbel, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Bogdan Małkowski, Agnieszka Druzd-Sitek, Tadeusz Robak, Joanna Mańko, Sebastian Giebel, Ryszard Czepko, Janusz Meder and Anna Dmoszyńska

odosobnionego ( plasmocytoma) rozpoznaje się poprzez stwierdzenie klonalnego nacieku plazmocytów w biopsji tkankowej pojedynczego guza (kości lub tkanki miękkiej), przy braku innych zmian naciekowych stwierdzanych w badaniach obrazowych (MRI całego ciała, CT lub PET/CT) oraz narządowego uszkodzenia wynikającego z klonalnego rozrostu plazmocytów (SLiM CRAB) ( Tab. III) . Kryteria rozpoznania MGUS oraz szpiczaka bezobjawowego przedstawiono w tabeli IV . Należy zaznaczyć, że w przypadku MGUS wszystkie warunki wymienione muszą być spełnione, podczas gdy w przypadku szpiczaka

Open access

Agnieszka Szymczyk, Monika Klimek, Monika Podhorecka, Małgorzata Kowal, Waldemar Tomczak, Justyna Kozińska, Dorota Suszek, Maria Majdan and Marek Hus

kontynuowano w warunkach ambulatoryjnych. W trakcie leczenia obserwowano okresowo epizody tachykardii zatokowej i wzrost ciśnienia tętniczego – w leczeniu stosowano metoprolol, uzyskując stabilizację stanu chorej. W 3. miesiącu terapii rozpoznano torbiel okolicy okołomigdałkowej – torbiel nacięto w warunkach ambulatoryjnych, ewakuowano treść surowiczą. Chemioterapię kontynuowano bez powikłań. Po zakończeniu leczenia zgodnie z protokołem HLH-2004 oceniono efekty terapii. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono wówczas odchyleń od normy. Badanie PET-CT nie wykazało