Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • P. aeruginosa x
  • Haematology, Oncology x
  • Clinical Medicine x
Clear All
Open access

Zefiryn Cybulski, Katarzyna Schmidt, Alicja Grabiec, Zofia Talaga, Piotr Bociąg, Jacek Wojciechowicz, Andrzej Roszak and Witold Kycler

References 1. Cybulski Z, Kjaeldgaard P. Resistance to oral antibiotics in urinary coliform strains isolated between 2000 and 2008 in Sønderborg area, Denmark. Int J Antimicrob Agents 2010; 35: 516-7. 2. Bouza E, San Juan R, Muñoz P, Voss A, Kluytmans J. Co-operative Group of the European Study Group on Nosocomial Infections: A European perspective on nosocomial urinary tract infections I. Report on the microbiology workload, etiology and antimicrobial susceptibility (ESGNI-003 study). European Study Group on

Open access

Ksenija Strojnik, Ksenija Mahkovic-Hergouth, Barbara Jezersek Novakovic and Bostjan Seruga

, Pseudomonas aeruginosa in three, Stenotrophomonas maltophilia in three, Klebsiella pneumoniae in two, Acinetobacter baumannii in one and unidentified non-fermenting gram-negative bacteria in one episode). Gram-positive bacteria were isolated from three out of 25 positive blood cultures ( Enterococcus faecalis , Streptococcus pneumoniae and methicillin-resistant Staphylococcus aureus ). In one case anaerobic bacteremia was identified ( Clostridium tertium ). There were two cases of polymicrobial blood infection (with E.coli , Enterococcus faecalis and Candida

Open access

Danijela Golo, Jasna But-Hadzic, Franc Anderluh, Erik Brecelj, Ibrahim Edhemovic, Ana Jeromen, Mirko Omejc, Irena Oblak, Ajra Secerov-Ermenc and Vaneja Velenik

was required. 11 , 12 In case that 10% proved not to be evaluable, we planned to include 60 patients. Statistical calculations were performed using the SPSS statistical software package, version 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Statistical analyses were performed using the Chi-square test with Fisher’s exact test. The survival rates were obtained using the Kaplan-Meier method and the significance of the difference in survival rate was determined by means of the log-rank test. P-values < 0.05 were considered statistically significant. All time intervals were

Open access

Bembnista Ewa, Kubiak Agnieszka, Matuszak Paula and Kozłowska-Skrzypczak Maria

-ujemny Staphylococcus . Dane literaturowe wskazują na obecność w przeszczepie również innych drobnoustrojów, w tym Bacillus spp . czy Pseudomonas aeruginosa [ 8 ]. Do zanieczyszczeńia materiału transplantacyjnego może dojść na każdym etapie bankowania - w tym podczas pozyskiwania k.k., przeprowadzania procesów preparatyki, a także rozmrażania krioprezerwowanych preparatów i podawania ich biorcy przeszczepu [ 5 ]. Dlatego też ocena czystości mikrobiologicznej donacji powinna obejmować wszystkie etapy przetwarzania komórek. Według Leemhuis i współautorów głównymi źródłami

Open access

Iwona Hus, Agnieszka Piekarska, Jacek Roliński, Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Jan Maciej Zaucha, Sebastian Giebel, Tadeusz Robak and Lidia Gil

splenektomii. Pozostałe dwie bakterie otoczkowe, przeciwko którym dostępne są szczepionki: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae typ B, rzadziej (ok. 25%) są przyczyną uogólnionych zakażeń. Z innych drobnoustrojów, które stanowią zagrożenie dla ww. chorych, wymienia się: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz bakterie z grupy Salmonella i Klebsiella [ 64 ]. Zalecenia U chorych z brakiem lub dysfunkcją śledziony zaleca się szczepienia ochronne przeciw Streptococcus pneumoniae , Neisseria meningitidis oraz Haemophilus