Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • NE Slovenia x
  • Mathematics and Statistics for Economists x
Clear All
Open access

Damijan Mumel, Sanja Jan, Sonja Treven and Domen Malc

.ko, D. (2006). Mobbing. Psihoteror tekmovalne dru.be. Industrijska demokracija , 12(10), 12.18. 7. Bre.ko, D. (2010). Recite mobbingu ne: Obvladovanje psihi.nega in . ustvenega nasilja. Ljubljana, Slovenia: Planet GV. 8. Breslau, N., Davis, G. C., Andreski, P., Paterson, E. L., … Schultz, L. R. (1997). Sex differences in posttraumatic stress disorder. Archives of General Psychiatry, 54, 1044.1048. http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.1997.01830230082012 9. Brinkmann, R. (1995). Mobbing, bullying, bossing. Treibjagd am Arbeitsplatz . Heidelberg, Germany: Sauer

Open access

Darja Kukovec, Matjaž Mulej and Simona Šarotar Žižek

[Economic democracy in the 21st century]. Kranj: ŠCID – Študijski center za industrijsko demokracijo. Hrast, A., Lorbek, D., Mulej, M., eds. (2015). Proceedings of all Ten IRDO International Conferences: Social Responsibility and Current Challenges . Maribor: IRDO - Institute for Development of Social Responsibility. Hrast, A., Slapnik, T. & Mulej, M. (2017). Nacionalna strategija družbene odgovornosti v Sloveniji – idejni osnutek [National strategy of social responsibility in Slovenia - Conceptual draft]. In: Mulej, M., & Bergant, Ž. (2017). Družbena