Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Financial Reporting, Group Accounting, Accounting and Balancing x
  • Public Finance and Fiscal Theory x
Clear All
Financial Globalisation and Economic Transformation in Africa: Evidence from Nigeria

-1281. Stern R., 2017, Balance of Payments: Theory and Economic Policy , Routledge. Ugur M., 2014, Corruption’s direct effects on per-capita income growth: A meta-analysis , Journal of Economic Surveys, 28(3), pp. 472-490. Wang C., Hong J., Kafouros M., Wright M., 2012, Exploring the role of government involvement in outward FDI from emerging economies , Journal of International Business Studies, 43(7), pp. 655-676.

Open access
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions

.05.2018). Duliniec A., 2001, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Duraj A.N., 2003, Funkcje rezerw w przedsiębiorstwie , Ekonomia, no. 11. Gierusz J., 2005, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk. Gos W., Hońko S., 2013, Pola rzeczoznawców majątkowych w wycenie bilansowej, [in:] Micherda B., Andrzejewski M. (eds.), 2013, Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w

Open access