Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Book History x
Clear All
Open access

Lenka Bendová

vědecké knihovny Plzeňského kraje = Catalogus manuscriptorum, qui in Bibliotheca studiorum scientiarumque districtus Pilsnensis asservantur 3. Praha: KLP, 2016. MAREK 2016 : MAREK, Jindřich. Husitika ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy. Studie o rukopisech 46, 2016, s. 43–53. MAREK – DRAGOUN 2016 : MAREK, Jindřich – DRAGOUN, Michal. Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR: doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis

Open access

Miloš Zelenka

Seznam použité literatury: BAUMAL 1929: BAUMAL, Francis. M. Hanuš Jelínek et les lettres françaices. La Revue fran ç aices de Prague , roč. VIII, 1929, č. 42, s. 113–118. BROUČEK 2000: BROUČEK, Stanislav. Město Paříž a český intelektuál na zlomu 19. a 20. století (na příkladu Hanuše Jelínka). In: Cahiers du CEFRES. n° 18, únor 2000 . Slova města. K vyd. připr. Zdeněk Uherek, Laurent Balzac-Billaud. Praha: Francouzský institut pro výzkum ve společenských vědách ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2000, s. 93–107. DENIS 1904: DENIS