Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • Political Economics x
Clear All
Open access

Ondřej Valenta

pracovnich sil ze třetich zemi. European Migration Network, Praha, březen 2013. [4] Castles, S., Miller, M. (2009): The Age of Migration. International Population movements in the modern world. Palgrave Macmillan, čtvrte vydani. 369 s. [5] Čaněk, M., Čižinsky, P. (2006): Migration policies and institutional settings in the Czech Republic. Přispěvek na konferenci Migration Policy Making, Turin: C9 Konference IMISCOE, květen 2006. [6] Černa, L. (2012): Policy Primer: Selecting the Best and Brightest. http

Open access

Ondřej Daniel

zdrojů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor řízení a koordinace NSRR, 2011, 24 s. [16] Mipex (Migration Policy Index) 2010 country results. http://www.mipex.eu/countries (14. 11. 2012)

Open access

Zdeněk Kučera and Tomáš Vondrák

Odkazy [1] Inciativa Průmysl 4.0. Ministerstvo průmyslu a obchodu (2016). https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/prumysl-4-0-ma-v-cesku-sve-misto--176055/ [2] Arntz, M., Gregory, T., and Zierahn, U.: The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris (2016). http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en [3] Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU. OSTEU Discussion paper 12/2015. Úřad vlády České republiky (2015). https

Open access

Zdeněk Kučera and Tomáš Vondrák

Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris (2016). http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en [4] Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU. OSTEU Discussion paper 12/2015. Úřad vlády České republiky (2015). https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopadydigitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf [5] Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v ČR. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Národní vzdělávací fond, o. p. s. (2017). http://www.nvf.cz/dopady-prumyslu-4-0-na-trh-prace-v-cr [6

Open access

Rita Remeikiene and Ligita Gaspareniene

-access/cybercrime-fueled-by-mature-digitalunderground.html Morz, B. (2011). Migration into the Shadow: Unregistered Work in Poland. Journal of Management and Financial Sciences, 4 (6), 73-112. Russel, B. (2010). Revenue Administration - Managing the Shadow Economy. Technical Notes and Manual, IMF. Senjo, S. R. (2004). An analysis of computer-related crime: comparing police officer perceptions with empirical data. Security Journal, (17), 55-71. Smith, G. S. (2015). Management models for international cybercrime. Journal of Financial Crime, 22(1), 104-125. Swire