Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Political Economics x
  • Management, Organization, Corporate Governance x
  • Management Accounting, Financial Controlling, Cost Calculation, Investment x
Clear All
Financial Globalisation and Economic Transformation in Africa: Evidence from Nigeria

.J., Clegg J., Wang C., 2010, Is the Relationship between Inward FDI and Spillover Effects Linear? An Empirical Examination of the Case of China , [in:] Foreign Direct Investment, China and the World Economy, Palgrave Macmillan, London. Burgess M.R., Haksar M.V., 2005, Migration and foreign remittances in the Philippines , no. 5-111, International Monetary Fund. Cherodian R., Thirlwall A.P., 2015, Regional disparities in per capita income in India: Convergence or divergence? , Journal of Post Keynesian Economics, 37(3), pp. 384-407. Du W., Tepper A

Open access
New system of employment forecasting in Poland

, fertility and migration , ˶International Journal of Forecasting”, vol. 24, Issue 3, pp. 323–342. Kryńska E. (2007), Podstawy konstrukcji modelu systemu zmniejszania niedostosowań strukturalnych podaży pracy i popytu na pracę w województwie mazowieckim [in] E. Kryńska (ed.), Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA-ZATRUDNIENIE-SZKOLENIE. Syntezy wyników badań i rekomendacje , Tom II, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. Kwiatkowski E., Kwiatkowska W., Gajdos A. (2011

Open access