Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Logistics assessment x
  • Business Management x
  • Information Technology x
Clear All
Open access

Tomáš Čechovič, Milan Dedík, Martin Kendra, Vladimír Ľupták and Borut Jereb

, University of Pardubice, Czech Republic. Čechovič T., 2018 Advisement of the use of a regional railway transport on the city Trenčín. in Slovak, Diploma thesis, Žilinská univerzita v Žiline, Slovakia. Dedík, M., Gašparík, J., Záhumenská, Z. 2017 Quality assessment in the logistics of rail passenger transport. In: Logi 2017, Conference Proceedings, 18th International Scientific Conference, Ceske Budejovice, Czech Republic, 2017, Vol. 134, ISSN: 2261236X, DOI: 10.1051/matecconf/201713400009. Jebli, B. M., Youssef, B. S., Apergis, M. 2019 The dynamic linkage

Open access

Martin Vojtek, Martin Kendra and Jaromír Široký

References Dedik, M., Gasparik, J. and Zahumenska, Z. 2017 Quality Assessment in the Logistics of Rail Passenger Transport In: MATEC Web of Conferences, Doi: 10.1051/matecconf/201713400009 Dolinayová, A. et al. 2016. Ekonomika železničnej dopravy /Economics of Railway Transport/. Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity. ISBN 978-80-554-1283-2 Gasparik, J., Luptak, V., Mesko, P. 2016. New Methodology for Assessing Transport Connections Depending on the Integrated Transport Network. In: Proceedings of the Third International