Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Logistics assessment x
  • Tools and Methods x
  • Business Management x
  • Engineering x
Clear All
Logistics Maturity Model for Engineering Management – Method Proposal

. Kosieradzka, J. Smagowicz. “Analiza porównawcza modeli dojrzałości organizacji” in Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego . M. Jabłoński, S. Mazur, M. Ćwiklicki, Fundacja GAP, 2016, pp. 283- 296. [5] C. Battista, A. Fumi, M.M.Schirald. “The Logistics Maturity Model: guidelines for logistic processes continuous improvement”, in Proceedings of the XXIII World POMS Conference , 2012, pp. 1-18. [6] C. Battista, M.M. Schiraldi. “ The Logistic Maturity Model: Application to a Fashion Company”. International

Open access
Quality Study and Improvement of Logistic Processes on the Example of a Chosen Enterprise

] Zarzycka A.M., Systemy dystrybucji w eksporcie , Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008. [9] Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E.; Determinanty procesów planowania transportu wyrobów piwowarskich – studium przypadku; Logistyka 6/2015. [10] Franceschini F., Rafele C.; Quality evaluation in logistic services; International Journal of Agile Management Systems 2/1; 2000. [11] Mentzer, J.T., Flint, D.J. and Hult, T.M.; Logistics service quality as a segment-customized process; Journal of Marketing , Vol. 65 No. 4, 2001 [12

Open access