Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Logistics assessment x
  • Fundamentals of Mechanical Engineering x
Clear All
Selected Elements of the Management of Production Processes

REFERENCES [1] Barczak A., Florek J., Sydoruk T., Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania , Publ. Akademia Podlaska, Siedlce 2006 [ Designed of integrated computer management system — available in Polish]. [2] Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie , Publ. Politechnika Śląska, Gliwice 2005 [ Supply logistics in the company — available in Polish]. [3] Borucka A., Application of ARIMA Models for the Analysis of Utilization Process of Military Technical Objects , ‘Logistyka i

Open access
Modeling of Transport Processes in Terms of Seasonality of Transport

Management Research XIV’, Croatia, 2018, pp. 397–395. [4] Borucka A., Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych , ‘Logistyka’, 2013, No. 6, pp. 39–48 [ Functioning of military economic units in the new armed forces logistics system — available in Polish]. [5] Borucka A., Markov models in the analysis of the operation process of transport means , Proceedings of the ICTTE International Journal for Traffic and Transport Engineering Conference, Belgrad, 2018, pp. 1073–1082. [6] Borucka A., Model of the

Open access