Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Materials Sciences x
  • Industrial Chemistry x
Clear All
Open access

K. Sobczak, H. Dyja and A. Kawałek

. 7-9 July 2011, Kaunas, ISSN 1822-8283, LITHUANIA 2011, 192. [5] D. Woźniak, F. Grosman, M. Tkocz, Analiza stanów mechanicznych towarzyszących zamykaniu i spajaniu nieciągłości materiału w procesach przeróbki plastycznej. Prace IMŻ 1 (2010), 68-72 Gliwice 2010. [6] D. Woźniak, M. Tkocz, Z. Cyganek, Zmiany stanów termomechanicznych w pobliżu pęknięć w strefach przypowierzchniowej i środkowej ciągłego wlewka płaskiego w procesie walcowania na gorąco blach. Hutnik- Wiadomości Hutnicze 8 , 670-673 (2009). [7] H. Keife, U. Stahlberg, Influence of Pressure on the

Open access

M. Polutrenko, P. Maruschak, A. Tymoshenko and A. Sorochak

. 2015, 8, 1-7. 11. Polutrenko M. S., Maruschak P. O., Prentkovskis O. The role of the biological factor in the corrosion damage of the metal of undergrund oil and gas pipelines, Proc. of the 20th Int. Conf. «Transport Means» (October 5-7, Juodkrantė, Lithuania), 2016, 424-427. 12. DSTU 3291-95 Methods for assessing biocorrosion activityof soils and to detect the presence of microbialcorrosion on the surface of underground metal constructions, Kyiv, «Derzhstandart Ukrainy», 1996, 28 p. (in Ukrainian) 13. DSTU 3999