Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

Clear All
Open access

Juris Burlakovs, Rūta Ozola, Juris Kostjukovs, Ivars Kļaviņš, Oskars Purmalis and Māris Kļaviņš

References 1. Satkūnas, J. (ed.) International Conference ProGEO WG Northern Europe, Papile, Venta Regional Park, September 10-12, 2008, Conference materials, Excursion Guide, Vilnius, Lithuanian Geological Survey. 2. Rinks, E. Pulvernieku juras formācijas māli. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūts. 1947, Raksti I, vol. 1, pp. 235-248. 3. Eiduks, J. Pētījumi par māliem līdz 1946. gadam. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūts. Raksti I, 1947, Nr. 1, 223