Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Ceramics and Glass x
Clear All
Properties of the Jurassic Clayey Deposits of Southwestern Latvia and Northern Lithuania / Dienvidrietumu Latvijas un Ziemeļlietuvas juras mālaino nogulumu īpašības

References 1. Satkūnas, J. (ed.) International Conference ProGEO WG Northern Europe, Papile, Venta Regional Park, September 10-12, 2008, Conference materials, Excursion Guide, Vilnius, Lithuanian Geological Survey. 2. Rinks, E. Pulvernieku juras formācijas māli. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūts. 1947, Raksti I, vol. 1, pp. 235-248. 3. Eiduks, J. Pētījumi par māliem līdz 1946. gadam. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūts. Raksti I, 1947, Nr. 1, 223

Open access