Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • Orthopaediatrics and Accident Surgery x
Clear All
Open access

Journal of Human Kinetics

The Journal of Academy of Physical Education in Katowice

Open access

Bartosz Molik, Andrzej Kosmol and Kestas Skucas

Sprawność fizyczna wszechstronna i specjalna zawodników w piłce siatkowej na siedząco

Celem pracy była ocena sprawności fizycznej wszechstronnej i specjalnej zawodników niepełnosprawnych tre-nujących piłkę siatkową na siedząco. W badaniach wzięło udział 21 zawodników. Badani byli reprezentantami drużyny klubowej z Litwy (n = 7) oraz kadry narodowej Polski (n = 14). Dokonano pomiaru masy i wysokości ciała oraz zasięgu kończyn górnych w pozycji siedzącej. Zastosowano 3 próby testowe sprawności fizycznej specjalnej i wszechstronnej: poruszanie się na odcinku 5 m, podanie piłki siatkowej techniką oburącz sprzed klatki piersiowej na odległość, poruszanie się po kopercie o wymiarach 1,5 × 2,5 m. Wyniki badań potwierdziły możliwość wyko-rzystywania trzech zaproponowanych testów do oceny sprawności fizycznej zawodników niepełnosprawnych. Konieczne wydaje się opracowanie baterii testów sprawności fizycznej specjalnej-technicznej w połączeniu ze zdolnościami koordynacyjnymi oraz oceną skuteczności gry.

Open access

Paweł Cięszczyk, Agata Leońska-Duniec, Agnieszka Maciejewska-Skrendo, Marek Sawczuk, Katarzyna Leźnicka, Valentina Contrò, Grzegorz Trybek and Ewelina Lulińska-Kuklik

sprinters: a multi-cohort study. BMC Genomics, 2016, 17, 285, doi: 10.1186/s12864-016-2462-3. 15. Grenda A., Leońska-Duniec A., Kaczmarczyk M., Ficek K., Król P., Cięszczyk P., et al., Interaction between ACE I/D and ACTN3 R557X polymorphisms in Polish competitive swimmers. J Hum Kinet, 2014, 42, 127-136, doi: 10.2478/hukin-2014-0067. 16. Cięszczyk P., Maciejewska A., Sawczuk M., Ficek K., Eider J., Jascaniene J., The angiotensin converting enzyme gene I/D polymorphism in elite Polish and Lithuanian judo players. Biol Sport, 2010, 27 (2

Open access

Andrzej Petrykowski and Grażyna Lutosławska

., Skernevičius J., Milašius K., Analysis of Lithuanian Olympic rower's training. J Human Kinetics , 2002, 7, 67-73. Choszcz D., Podstawski R., Welanc-Wysocka M., Measurement of motor fitness of students using the rowing ergometer. Hum Mov , 2009, 10, 46-52, doi: 10.2478/v10038-008-0024-5. Mikulić P., Smoljanović T., Bojanić I., Hannafin J., Pediśić Z., Does 2000-m rowing ergometer performance time correlates with final rankings at the World Junior Rowing Championships? A case study of 398 elite junior rowers. J Sports Sci

Open access

Syed Ali Hasaan, Shahid Nawaz, Syed Javed Iqbal and Jawaria Khalid

of Marketing 45(7/8), 1214-35. Malcolm, D. (2001). “It’s Not Cricket”: Colonial Legacies and Contemporary Inequalities. The Journal of Historical Sociology 14(3), 253-75. Marshall, C. & Rossman, G.B. (1995). Designing Qualitative Research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Mujkic, D., Staškevičiūtė-Butienė, I., & Valantinė, I. (2016). Elite Athletes’ Motivation to Create Personal Brand. In The 9th Conference of the Baltic Sport Science Society, April 27-29, 2016 (p. 67-68). Kaunas, Lithuania. Papp

Open access

Ken Hardman

-399. Puisiene E., Volbekiene V., Kavaliauskas S., Cikotiene I., Physical Education in Lithuania. In: Pühse U., Gerber M. (eds.), International Comparison of Physical Education. Concept-Problems-Prospects. Meyer & Meyer Verlag, Aachen 2005, 440-459. Broeke A., Van Dalfsen G., Physical Education and Sport Education in the European Union: The Netherlands. In: Klein G., Hardman K., Physical Education and Sport Education in the European Union. Editions Revue EP. S., Paris 2007. Carreiro da Costa F., Physical Education in Portugal

Open access

Agata Grenda, Agata Leońska-Duniec, Mariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Ficek, Paweł Król, Paweł Cięszczyk and Piotr Żmijewski

, Sagiv M, Goldhammer E. ACTN3 R577X polymorphism and Israeli top-level athletes. Int J Sports Med, 2009; 30: 695-698 Ginevičien V, Pranculis A, Jakaitien A, Milašius K, Kučinskas V. Genetic variation of the human ACE and ACTN3 genes and their association with functional muscle properties in Lithuanian elite athletes. Medicina (Kaunas), 2011; 47: 284-290 Grenda A, Leońska-Duniec A, Cięszczyk P, Zmijewski P. BDKRB2 gene -9/+9 polymorphism and swimming performance. Biol Sport, 2014; 31: 109-113 Kikuchi N, Min S, Ueda D

Open access

Romualdas Malinauskas and Vilija Malinauskiene

support and perceived stress in the relationship between EI and wellbeing indicators. Participants Participants were drawn from a randomly selected sample of five universities in Lithuania. The sample of varsity male athletes was selected using simple random sampling. A total of 412 male varsity athletes participated in the survey. Fourteen students did not accurately complete the survey and were excluded from the analysis because of missing responses. The final sample thus consisted of 398 male varsity athletes. The mean age of the participants was 23.48 ( SD

Open access

Józef Bergier, Ewelina Niźnikowska, Barbara Bergier, Pongrac Acs, Ferdinand Salonna and Jan Junger

rekreacji i turystyki. Katowice: AWF; 2008; 62-64. 38. Salonna F, van Dijk JP, Geckova AM, Sleskova M, Groothoff JW, Reijneveld SA. Social inequalities in changes in health-related behaviour among Slovak adolescents aged between 15 and 19: a longitudinal study. BMC Public Health. 2008;8:57; doi: 10.1186/1471-2458-8-57. 39. Bergier B, Bergier J, Wojtyła A. Various aspects of physical activity among Lithuanian adolescents. Ann Agric Environ Med. 2012;19(4):775-779. 40. Suliburska J, Bogdański P, Pupek-Musialik D, Głód

Open access

Kamelska Anna Malwina, Mazurek Krzysztof and Zmijewski Piotr

. Res Dev Disabil , 2014; 35: 21–26 Grigaliūnienė A, Ramonas A, Celutkienė J, Sileikienė V, Rudys A, Juocevičius A, Laucevičius A. Cardiorespiratory parameters of exercise capacity in a healthy Lithuanian population: the pilot study. Hellenic J Cardiol , 2013; 54: 107–118 Holbrook EA, Caputo JL, Fuller DK, Perry TL, Morgan DW. Physical Activity, Body Composition, and Perceived Quality of Life in Adults with Visual Impairment. J Vis Impair Blind , 2009; 103: 17–29 Hopkins WG, Gaeta H, Thomas AC, Hill PM. Physical fitness of blind and sighted