Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Libraries and Library Science x
Clear All
Open access

Jindřich Čeladín

-Century Lithuanian Historicism . Boulder: Columbia University Press, New York, 2000. MERKYS 1994a : MERKYS, Vytautas. Knygnešių laikai 1864–1904. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1994. MERKYS 1994b : MERKYS, Vytautas. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904 . Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1994. MISIUS – KALUŠKEVIČIUS 2006 : MISIUS, Kazys – KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas. Didysis knygnešys Jurgis Bielinis . Vilnius: Diemedžio ledykla, 2006.