Search Results

You are looking at 1 - 10 of 88 items for :

  • History, Philosophy and Sociology of Law x
Clear All
Open access

Gintaras Aleknonis and Renata Matkevičienė

BIBLIOGRAPHY 1. Aleknonis, Gintaras. “European Parliament Elections in Lithuania: Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote.” Political Preferences 9 (2014): 39–56. 2. Aleknonis, Gintaras. “Visuomenė ir žiniasklaida užburtame rate. Nuo sistemos vergo iki ‘ketvirtosios valdžios’”: 673-689. In: Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 3. Aleksandravičius, Egidijus. Kas iškirto

Open access

Edita Gruodytė and Stefan Kirchner

Professional Liability Insurance Rules". Official Gazette, 2004, no. 133-4796. Law on State-Guaranteed Legal Aid of the Republic of Lithuania. Official Gazette, 2000, no. 30-827; 2005, no. 18-572. Law on the Bar of the Republic of Lithuania. Official Gazette, 2004, no. 50-1632. Lithuanian Code of Ethics for Advocates. Official Gazette, 2005, no. 130-4681. Order by the Minister of Justice No. 1R-278 "For Publishing the Order of Examination of Bar Disciplinary Actions

Open access

Dainius Genys

, Ričardas Krikštolaitis, Dainius Genys, and Giedrius Česnakas, eds. Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga. 2011-2012 (Lithuanian Energy Security. Annual Review. 2011-2012.) . Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013. 4. Baločkaitė, Rasa, and Leonardas Rinkevičius. “Branduolinės energetikos diskursai Lietuvos žiniasklaidoje ir viešojoje nuomonėje: nuostatų takoskyros ir ‘kalbančiųjų klasės’ formavimasis rizikos visuomenėje” (“Nuclear Power Discourse in Lithuanian Mass Media and Public Opinion: Attitudinal Divergences and the Emerging Talking and

Open access

Gerda Jakštaitė

References A Charter of Partnership among the United States of America and the Republic of Estonia, Republic of Latvia, and Republic of Lithuania (January 16, 1998) // http://www.state.gov/www/regions/eur/ch_9801_baltic_charter.html Baltijos šalys tariasi dėl bendrų veiksmų saugumo ir energetikos srityse. Lietuvos Respublikos Prezidentūra (May 27, 2011) // http://www.president.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai

Open access

Aušra Kargaudienė

Court of the Republic of Lithuania, 2007, no. 26/07. Ruling on restoration of the rights of ownership. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, no. 27/01-5/02-01/03. Ruling on the compliance of paragraph 2 of Article 48 of the Republic of Lithuania law on the organization of the national defence system and military service with the Constitution of the Republic of Lithuania. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2002, no. 32/2000. Ruling on the Law of

Open access

Giedrius Česnakas

References 1. Augutis, Juozas, Ričardas Krištolaitis, Dainius Genys, and Giedrius Česnakas, eds. Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga: 2011-2012 [Lithuanian Energy Security. Annual Review: 2011 - 2012] . Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013. 2. Belyi, Andrei. “New Dimensions of Energy Security of the Enlarging EU and their Impact on Relations with Russia.” European Integration Vol.25 (4) (December 2003): 351-369. 3. Budrys, Kęstutis. “Bendradarbiavimo su Lenkija įtaka Lietuvos

Open access

Genys Dainius and Krikštolaitis Ričardas

, H. Groenenberg. “Indicators for energy security.” Energy Policy 37 (2009): 2166–2181. 18. Leonavičius, Vylius, and Dainius Genys. “Daugiabučių namų renovacija: socialinis ir ekonominis aspektai” [Renovation of multi-apartment houses: social and economic aspects]. Filosofija. Sociologija 25 (2014): 98–108. 19. Lisauskaitė, Vaida. “Lietuvos gyventojų pajamų ir vartojimo diferenciacija” [Differentiation of income and consumption of the Lithuanian population]. Verslas: teorija ir praktika 11 (2010): 266–278. 20. Maxwell, Judith. “Social

Open access

Liudas Mažylis and Aušrinė Jurgelionytė

? Dvidešimties metų visuomenės nuomonės apie Ignalinos AE sociologiniai tyrimai Lietuvoje." Filosofija. Sociologija T. 19, Nr. 4 (2008): 102-111. Hobolt, Sara Binzer. "Direct Democracy and European Integration." Journal of European Public Policy 13:1 (January 2006): 153-166. Law on Referendum of the Republic of Lithuania // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=269831 Makaraitytė, Indrė. "Ignalinos AE neverta nemokamo alaus." Atgimimas.lt // http

Open access

Aušra Kargaudienė

References Administration and You: Principles of Administrative Law Concerning the Relations between Administrative Authorities and Private Persons: A Handbook. Council of Europe publishing, 1996. Bilak, Daniel A. "Administrative Justice in Lithuania." An Assessment, United Nations Development Programme (Vilnius, November 2003). G.P. v State. The Supreme Administrative Court of Lithuania, 2006, no. N 5 - 1886. K.Š. v State. The Supreme Administrative

Open access

Dainius Genys and Ričardas Krikštolaitis

BIBLIOGRAPHY 1. Alonso, Andoni, Silvia Ferreira, and David Alonso. “Middle Class Evolving To Precariat: Labour Conditions for the 21st Century.” Social Work & Society International Vol. 14, No. 1 (2016): 1-12. 2. Augutis, Juozas, Ričardas Krikštolaitis, Vylius Leonavičius, Sigita Pečiulytė, Dainius Genys, Giedrius Česnakas, Linas Martišauskas, and Justinas Juozaitis. Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga. 2015–2016 (Lithuania’s energy security. Annual review. 2015–2016) . Kaunas: VDU, 2017. 3. Balmaceda, Margarita M. Politics of