Search Results

1 - 10 of 127 items :

Clear All
Populism in Lithuania: Defining the Research Tradition

BIBLIOGRAPHY 1. Aleknonis, Gintaras. “European Parliament Elections in Lithuania: Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote.” Political Preferences 9 (2014): 39–56. 2. Aleknonis, Gintaras. “Visuomenė ir žiniasklaida užburtame rate. Nuo sistemos vergo iki ‘ketvirtosios valdžios’”: 673-689. In: Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 3. Aleksandravičius, Egidijus. Kas iškirto

Open access
Sanctions for Attorney Misconduct in Relation to a Client Under Lithuanian and German Law

Professional Liability Insurance Rules". Official Gazette, 2004, no. 133-4796. Law on State-Guaranteed Legal Aid of the Republic of Lithuania. Official Gazette, 2000, no. 30-827; 2005, no. 18-572. Law on the Bar of the Republic of Lithuania. Official Gazette, 2004, no. 50-1632. Lithuanian Code of Ethics for Advocates. Official Gazette, 2005, no. 130-4681. Order by the Minister of Justice No. 1R-278 "For Publishing the Order of Examination of Bar Disciplinary Actions

Open access
The Role of Scientists in Lithuanian Energy Security Discourse Formation

, Ričardas Krikštolaitis, Dainius Genys, and Giedrius Česnakas, eds. Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga. 2011-2012 (Lithuanian Energy Security. Annual Review. 2011-2012.) . Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013. 4. Baločkaitė, Rasa, and Leonardas Rinkevičius. “Branduolinės energetikos diskursai Lietuvos žiniasklaidoje ir viešojoje nuomonėje: nuostatų takoskyros ir ‘kalbančiųjų klasės’ formavimasis rizikos visuomenėje” (“Nuclear Power Discourse in Lithuanian Mass Media and Public Opinion: Attitudinal Divergences and the Emerging Talking and

Open access
Lithuania in U.S. Foreign Policy During the Presidencies of B. Clinton and B. Obama

References A Charter of Partnership among the United States of America and the Republic of Estonia, Republic of Latvia, and Republic of Lithuania (January 16, 1998) // http://www.state.gov/www/regions/eur/ch_9801_baltic_charter.html Baltijos šalys tariasi dėl bendrų veiksmų saugumo ir energetikos srityse. Lietuvos Respublikos Prezidentūra (May 27, 2011) // http://www.president.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai

Open access
Energy Security Challenges, Concepts And The Controversy Of Energy Nationalism In Lithuanian Energy Politics

References 1. Augutis, Juozas, Ričardas Krištolaitis, Dainius Genys, and Giedrius Česnakas, eds. Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga: 2011-2012 [Lithuanian Energy Security. Annual Review: 2011 - 2012] . Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013. 2. Belyi, Andrei. “New Dimensions of Energy Security of the Enlarging EU and their Impact on Relations with Russia.” European Integration Vol.25 (4) (December 2003): 351-369. 3. Budrys, Kęstutis. “Bendradarbiavimo su Lenkija įtaka Lietuvos

Open access
Individual Constitutional Complaint in Lithuania: Conception and the Legal Issues

Court of the Republic of Lithuania, 2007, no. 26/07. Ruling on restoration of the rights of ownership. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2003, no. 27/01-5/02-01/03. Ruling on the compliance of paragraph 2 of Article 48 of the Republic of Lithuania law on the organization of the national defence system and military service with the Constitution of the Republic of Lithuania. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2002, no. 32/2000. Ruling on the Law of

Open access
Interrelations between Energy Security Economics and Social Cohesion: Analysis of a Lithuanian Case

, H. Groenenberg. “Indicators for energy security.” Energy Policy 37 (2009): 2166–2181. 18. Leonavičius, Vylius, and Dainius Genys. “Daugiabučių namų renovacija: socialinis ir ekonominis aspektai” [Renovation of multi-apartment houses: social and economic aspects]. Filosofija. Sociologija 25 (2014): 98–108. 19. Lisauskaitė, Vaida. “Lietuvos gyventojų pajamų ir vartojimo diferenciacija” [Differentiation of income and consumption of the Lithuanian population]. Verslas: teorija ir praktika 11 (2010): 266–278. 20. Maxwell, Judith. “Social

Open access
The Issues of the Management of Receivables: Lithuanian Case

finansiniams rodikliams analizė. Jaunųjų mokslininkų darbai, 1(17), 138-149. Lamminmaki, D., & Leitch, P. (2011). Refining Measures to Improve Performance Measurement of the Accounts Receivable Collection Function. JAMAR, 9(2), 1-20. Lithuanian Department of Statistics (2016). Statistinių rodiklių analizė. Accessed [15.01.2016]. Available from Internet: http://osp.stat.gov.lt/ Liu, Y., & Rosenberg, C. B. (2013). Legal and European Department; Dealing with private debt distress in the wake of the European financial crisis. IMF

Open access
The Highest Rate of Public Trust in Judiciary in Twenty Years in Lithuania: Trend or Coincidence?

, VILEIKIENĖ, Eglė. Pasitikėjimo Lietuvos Teisėsauga Profiliai [Profiles of Trust in Lithuanian Law Enforcement]. Vilnius: Vilnius University Press, 2012. EGONDA-NTENDE, Frederick. The Role of Information Technology in Modernising the Courts . [online]. Presented to a Conference of the Southern African Judges Commission, Uganda, 3—6 February, 2005. Available at: < http://www.venice.coe.int/SACJF/2005_02_UGA_Entebbe/Rep_Egonda_Ntende.htm > Accessed: 08.07.2018. FISCHER, Dirk-Hinnerk. Making a Mark—Time Changing Politics from Estonia: An Alternative Idea for the

Open access
The Lithuanian Referendum on Extending the Working of the Ignalina Nuclear Power Station: The Rationality of Actors within (Un-)Changing Structures

? Dvidešimties metų visuomenės nuomonės apie Ignalinos AE sociologiniai tyrimai Lietuvoje." Filosofija. Sociologija T. 19, Nr. 4 (2008): 102-111. Hobolt, Sara Binzer. "Direct Democracy and European Integration." Journal of European Public Policy 13:1 (January 2006): 153-166. Law on Referendum of the Republic of Lithuania // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=269831 Makaraitytė, Indrė. "Ignalinos AE neverta nemokamo alaus." Atgimimas.lt // http

Open access