Search Results

1 - 8 of 8 items :

Clear All
Contemporary Lithuanian Artists: Career Opportunities

://www.culture.lt/7md/?leid_id=815&kas=straipsnis&st_id=8689 Andrijauskas, Antanas. Litvakų dailė l‘école de Paris aplinkoje [Litvak Art in the Context of the École de Paris]. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, 2008. Andriušytė, Rasa. „Dailės grupuotės - organizacinio meno gyvenimo naujovė“ [Art Groups - a Novelty in Organizational Art Life]. Lietuvos dailės kaita 1990-1996: Institucinis aspektas. Straipsnių rinkinys [Changes in Lithuanian Art 1990-1996: Institutional Aspect. Collection of Articles.] Vilnius: International Art Critics

Open access
Art History & Criticism
Meno istorija ir kritika
Open access
The Building and Renovation History of Vilnius and Kaunas Churches: Dendrochronological Dating and Historical Sources

XVII a. LDK: Bažnytinės architektūros užsakymai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. Pukienė, Rūtilė, “A millennium history of pine growth fluctuations in the surroundings of Vilnius (Lithuania): natural forcing versus human impact” (paper presented at the 8th international conference on dendrochronology “World Dendro 2010”, Rovaniemi, University of Lapland, 2010). Pukienė, Rūtilė, “Viduramžiais augusių paprastosios pušies medžių metinio radialiojo prieaugio dinamikos rekonstrukcija.” Scripta Horti Botanici

Open access
Dislocation: The Conflict of Photographic and Cinematographic Representations of War in Soviet Lithuania

References Adgie, Kenneth P. The Army‘s Gambit: Dislocation Theory and the Development of Doctrine for the Interim Brigade Combat Team. Fort Leavenworth, Kansas: School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College, 2001. Antanavičiūtė, Rasa. “Politinės galios simboliai Vilniaus viešojoje erdvėje 1895-1953 metais.” PhD diss., Vilnius Academy of Arts, Lithuanian Culture Research Institute, 2015. Antanavičiūtė, Rasa. “Stalininis “penkmetis”: Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo

Open access
Tension Between Everyday Practice and the New Museology Theory: A Case of the National Gallery of Art in Vilnius

Black, Graham. Transforming Museums in the Twenty-first Century. London: Routledge, 2012. Čepauskaitė, Austėja. “Nacionalinis tapatumas Lietuvos dailės muziejuje: dvi dailės istorijos versijos” [National Identity at the Lithuanian Art Museum: Two Versions of Art History]. Acta Academiae Artium Vilnesis (No. 58, 2010): 153-164. Dovydaitytė, Linara. “Nacionalinė dailės galerija: atminties ir nesantaikos vieta” [The National Gallery of Art: A Site of Memory and Contention]. Dailė (No. 1, 2010a): 4-10. Dovydaitytė, Linara

Open access
Soviet Modernism in the Historic Context. The Cases of Vilnius and Panevėžys City Centers

, Konstantina. „New Architecture as Infill in Historical Context“. Architecture and urban planning 7 (2013): 44-47, doi: 10.7250/aup.2013.005. Drėmaitė, Marija, Vaidas Petrulis ir Jūratė Tutlytė. Architektūra sovietinėje Lietuvoje (Architecture in Soviet Lithuania). Vilnius: VDA leidykla, 2012. Drėmaitė, Marija. „Meninių idėjų kaita pramonės architektūroje“ (The Changes of Ideas of the Industrial Architecture). Archiforma, No. 3 (1999): 74. „Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje“ (The Heritage of Lithuanian Modern Architecture). In

Open access
M. K. Čiurlionis and St. Petersburg: New Facts Concerning his Painting Black Sun

: (kritikos žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją) [In Lithuania (criticism glimpse into Lithuanian intelligentsia)]. Vilnius: Juozapo Zavadzkio išleidimas, 1910. Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Laiškai Sofijai [Letters to Sofija] edited by Vytautas Landsbergis. Vilnius: Vaga, 1973. Čiurlionis: Painter and Composer. Collected Essays and Notes, 1906-1986, edited by Stasys Goštautas. Vilnius: Vaga, 1994. Čiurlionytė, Jadvyga. Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį [Memories of M. K. Čiurlionis] Vilnius: Vaga, 1973

Open access