Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Foreign Direct Investment x
  • Political Economics x
  • Labor, Trade Unions x
Clear All
Open access

Agnieszka Kłysik-Uryszek

References Aliber R. (1970), A Theory of Foreign Direct Investment, in: Ch. Kindleberger (ed.) The international Corporation, MA: MIT Press, Cambridge. Caves R.E. (1971), International corporations: The industrial economics of foreign investment, “Economica”,vol. 38, Issue 149 (February). Dunning J.H. (1981), Explaining the international direct investment position of countries: towards a dynamic or developmental approach, “Weltwirtschaftliches Archiv”, no. 117. Dunning J.H. (1986), The investment

Open access

Mirosław Wypych

), Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki , “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, no. 1. Wieczorek P. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie , “Wiadomości Statystyczne”, no. 12. Word Investment Report 2013, Non-Equity Modes of International Production and Development (2014), UNCTAD. Wypych M. (2007), Pozycja konkurencyjna spółek giełdowych kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych , “Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, no. 1159. Wypych M. (2014) Równowaga finansowa przedsiębiorstw przemysłowych w okresie