Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Education, other x
Clear All
Open access

Rita Remeikiene, Ligita Gaspareniene and Gintare Grigaliune

working paper 1344. Accessed [10.01.2016]. Available from Internet: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1344.pdf Mackevičius, J. (2008). Įmonių veiklos analizė - informacijos rinkimo, tyrimo ir vertinimo Sistema. Informacijos mokslai, (4), 46-56. Mackevičius, J., & Rakštelienė, A. (2005). Altman modelių taikymas Lietuvos įmonių bankrotui prognozuoti. Ekonomikos ir teorijos praktika: Pinigų studijos, (1), 24-42. Malinauskas, G. (2014). Pirkėjų skolų valdymo modelis smulkaus verslo įmonėje. Jaunasis mokslininkas

Open access

Daiva Jurevičienė and Darius Rauličkis

. (2002). Capital Charges under Basel II: Corporate Credit Risk Modelling and the Macro Economy. Sveriges Riksbank Working paper Series, (142), 1-54. Chan-Lau, J. A. (2006). Market-Based Estimation of Default Probabilities and Its Application to Financial Market Surveillance. IMF Working Paper. Monetary and Financial Systems Department. [Accessed 10.02.2016]. Available from Internet: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06104.pdf Cibulskienė, D., Butkus, M., & Žakarė, S. (2014). Bankroto Diagnostikos Modelis ir jo Pritaikymas