Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • Business Management x
Clear All
Open access

Nil Baran Acarali, Emre Ozturk, Melek Bardakci, Mehmet Burcin Piskin and Nurcan Tugrul

Streszczenie

Celem tego artykułu jest synteza boranu cynku przy użyciu węglanu cynku, kwasu borowego, referencyjnego boranu cynku (ZB) jako substancji aktywnej oraz badanie efektywności tego procesu modyfikowanego odczynnikami i parametrami reakcji na hydrofobowość i wydajność syntezy boranu cynku. Dotyczy to działania różnych czynników modyfikujących hydrofobowość i parametry reakcji: glikol propylenowy (PG) (0−6%, kerozyna 1−6%, kwas oleinowy (OA) 1−6% oraz rozpuszczalniki: alkohol izopropylowy (IPA), etanol i metanol. Po pierwsze, badano jak wpływają następujące parametry reakcji na uzysk boranu cynku: czas reakcji (1−5 h), wskaźnik reaktywacji (H3BO3 : ZnO), (2−5), udział zarodków krystalizacji (0−1,5%) w odniesieniu do kwasu borowego, temperatura reakcji (50−120°C), temperatura chłodzenia (10−80 °C), szybkość mieszania (400−700 obr./min). Ponadto, reakcje były przeprowadzone w określonych warunkach mieszania mechanicznego i magnetycznego. Wytwarzany boran cynku ze względu na hydrofobowość badano metodami: dyfrakcji rentgenowskiej XRD, spektroskopii FT-IR oraz pomiarami kąta zwilżania. Reasumując, stwierdzono, że boran cynku można otrzymać z powodzeniem z różnymi rozpuszczalnikami wpływającymi na jego hydrofobowość.

Open access

Gerda Žigienė

. – Cheltenham: Edward Elgar. 17. Martišius, S. (2005). Ekonominių teorijų raida 1870–1970 metais // Pinigų studijos. Ekonomikos teorija ir praktika. Nr. 2, pp. 47–57. 18. Maskin, E., Qian, Y., Xu, C. (2000). Incentives, Information, and Organizational Form // Review of Economic Studies. Vol. 67, No. 2, pp. 359–378. doi: 10.1111/1467-937X.00135 19. Oates, W.E. (1972) Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 20. Osei-Kufuor, P., Bakare I., A., O. (2013). Conceptualizing Institutionalised Decentralisation: Implications for Competing

Open access

Zsuzsanna Járfás

://www.sidalcnet/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=iicacrxis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=032843> [Accessed 15 October 2018]. [29] Gerlach, M.L. (1997). Alliance Capitalism, Group. [online] Available at: <https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft5s2007g8;chunk.id=0;doc.view=print> [Accessed 13 April 2018]. [30] Grabowiecki, J. (2006). Keiretsu groups: Their role in the Japanese economy and a reference point (or a paradigm) for other countries, Institute of Developing Economies, (413), pp. 1-79. [online] Available at: <http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Vrf/pdf/413.pdf

Open access

Martina Zorić, Mitar Simić, Saša Orlović, Emina Mladenović and Zdenka Babić

K., Baia M. (2016): Assessing the Indoor Pollutants Effect on Ornamental Plants Leaves by FT-IR Spectroscopy. Acta Physica Polonica, A., 129(1). Jones A.P. (1999): Indoor air quality and health. Atmos. Environ. 33: 4535–4564. Kays S.J. (2011): Phytoremediation of indoor air—Current state of the art. The value creation of plants for future urban agriculture. Nat. Inst. Hort. Herbal Science, RDA, Suwon, Korea, 3-21. Kim K.J., Kil M.J., Song J.S., Yoo E.H., Son K.C., Kays S.J. (2008): Efficiency of volatile formaldehyde removal by indoor plants

Open access

Adam Takač, Vukašin Popović, Janko Červenski, Svetlana Glogovac and Slađana Medić-Pap

REFERENCES ADENIYI, H., ADEMOYEGUN, O.: Effect of Different Rates and Sources of Fertilizer on Yield and Antioxidant Components of Tomato ( Lycopersicon lycopersicum). Agricultural Journal, 7:135-139, 2012. BARANSKA, M., SCHÜTZE, W., SCHULZ, H.: Determination of lycopene and ß-carotene content in tomato fruits and related products: comparasion of FT-Raman, ATR-IR, and NIR spectroscopy. Analytical Chemistry, 78: 8456-8461, 2006. COMPOS, CAB., FERNANDES, PD., GHEYI, HR., BLANCO, FF., GONCALVES, CB., CAMPOS, SAF.: Yield and fruit quality of

Open access

Rita Remeikiene, Ligita Gaspareniene and Gintare Grigaliune

working paper 1344. Accessed [10.01.2016]. Available from Internet: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1344.pdf Mackevičius, J. (2008). Įmonių veiklos analizė - informacijos rinkimo, tyrimo ir vertinimo Sistema. Informacijos mokslai, (4), 46-56. Mackevičius, J., & Rakštelienė, A. (2005). Altman modelių taikymas Lietuvos įmonių bankrotui prognozuoti. Ekonomikos ir teorijos praktika: Pinigų studijos, (1), 24-42. Malinauskas, G. (2014). Pirkėjų skolų valdymo modelis smulkaus verslo įmonėje. Jaunasis mokslininkas

Open access

Magdalena Kachel, Arkadiusz Matwijczuk, Artur Przywara, Artur Kraszkiewicz and Milan Koszel

, 78 , 266-275. Bouzid, O., Navarro, D., Roche, M., Asther, M., Haon, M., Delattre, M., Lorquin, J., Labat, M., Asther, M., Lesage-Meessen, L. (2005). Fungal enzymes as a powerful tool to release simple phenolic compounds from olive oil by-product. Process Biochemistry, 40 , 1855-1862. Bryś, J., Wirkowska, M., Górska, A., Ostrowska-Ligęza, E., Bryś, A., Koczoń, P. (2013). The use of DSC and FT-IR spectroscopy for evaluation of oxidative stability of interesterified fats. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1-7 , 23. Ciemniewska

Open access

Daiva Jurevičienė and Darius Rauličkis

. (2002). Capital Charges under Basel II: Corporate Credit Risk Modelling and the Macro Economy. Sveriges Riksbank Working paper Series, (142), 1-54. Chan-Lau, J. A. (2006). Market-Based Estimation of Default Probabilities and Its Application to Financial Market Surveillance. IMF Working Paper. Monetary and Financial Systems Department. [Accessed 10.02.2016]. Available from Internet: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06104.pdf Cibulskienė, D., Butkus, M., & Žakarė, S. (2014). Bankroto Diagnostikos Modelis ir jo Pritaikymas