Search Results

1 - 10 of 17 items :

  • European Union x
  • Miscellaneous x
Clear All
Poland towards the German leadership in the European Union

Polityczne”, vol.2, 2012, p. 237-257 [„Nice or death”, that Polish political discourse on the Treaty establishing a Constitution for Europe and its impact on Polish-German relations]. J. Barcz, Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej, „SM”, nr 1(LXV) 2012, p. 105-109 [Reliably and actively in the European Union]. J. Bielecki, Prezydent Francji może ustąpić Polsce, „Dziennik”, 12th November 2008, p. 4 [French President may give way to Poland]. J. Bielecki, Unia uratowała jedność, ale kosztem ekologii, „Dziennik”, 13th-14th

Open access
Germany’s stance on the idea of the constructionof a federal European Union

://www.afdbayern.de/cdu-machtweg-frei-fuer-vereinigte-staaten-von-europa/ [05.05.2014]. Das Programm der CSU zur Europawahl 2014. Entwurf zur Vorlage an den Parteivorstand in Kloster Andechs am 25. und 26. April 2014 , „Tagesschau.de”, http://www.tagesschau.de/europawahl/parteien_und_programme/parteien-europawahl100.html [15.05.2014]. dpa, dlf, s-o / Iwona D. Metzner, Joachim Gauck: W poszukiwaniu europejskiej tożsamości, „Deutsche Welle”, 22.02.2013, http://www.dw.de/joachim-gauck-w-poszukiwaniu-europe-jskiej-to%C5%BCsamo%C5%9Bci/a-16622376 . Europa eine neue Richtung geben. Wahlprogramm für die Europa-wahl am 25

Open access
Consumer Policy in Poland in the Period of Transformation

transformation], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw, p. 22-23 Niepokulczycka M. (1998), Polityka konsumencka w Polsce - aspekt integracyjny [Consumer policy in Poland - aspect of integration], [in:] Gutkowska K., Ozimek I. (ed.), “Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z U nią Europejską” [Socioeconomic and legal situation of consumers in Poland and the integration with the European Union], Wydawnictwo SGGW, Warsaw, p. 105-119 Niepokulczycka M. (1999), Polityka konsumencka i ochrona interesów

Open access
East Central Europe in the First Globalization (1850-1914)

Eastern Europe in the 16th-20th Centuries, Aldershot, pp. 179-205. Komlos, John (1983), The Habsburg Monarchy as Customs Union. Economic Development in Austria-Hungary in the Nineteenth Century , Princeton. Komlosy, Andrea (2003), Grenze und ungleiche regionale Entwicklung. Binnenmarkt und Migration in der Habsburgermonarchie , Wien. Kövér, György; Pogány, Ágnes (2002), Die binationale Bank einer multinationalen Monarchie. Die Österreich-Ungarische Bank 1878-1922 , Stuttgart. Lampe, John R.; Jackson, Marvin R. (1982), Balkan Economic History

Open access
Informational Support of Civilian Intelligence for Heavy Industry (Including Machine Industry) and the Energy Sector in the Polish People’s Republic in the Years 1970–1990

Europie i na Zachodzie [The Mitrokhin Archive: the KGB in Europe and in the West], trans. M. M. Brzeska, R. Brzeski, Warszawa. Bagieński W. (2011), Wkład wywiadu gospodarczego w rozwój przemysłowy w dekadzie Edwarda Gierka [Contribution of economic intelligence to industrial development in the decade of Gierek] [in:] Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski [The decade of Gierek. Conclusions from the point of view of current modernization of Poland], ed. K. Rybiński, Warszawa. Bagieński W. (2017), Wywiad cywilny Polski Ludowej w

Open access
Foreign Trade of Galicia and Bukovina and Other Austrian Countries at the End of the 19th Century Based on German Railway Statistics

Prac Naukowych “Universitas”, Kraków. Fiedor K. (2000), Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej [Austria. From the heating economy to the European Union] , Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole, pp. 320-326. Lipelt R. (2011), Chów zwierząt gospodarskich w Galicji w dobie autonomii: analiza statystycznoporównawcza [Breeding farm animals in Galicia in the era of autonomy], Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Sanok), Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, Sanok. Lutman T

Open access
Poland and Ukraine in East-Central Europe: View from Ukraine

Geography of the World], ed. С. П. Кузик, L’vіv 2005. Гевко В., Україна в контексті тенденцій сучасного світового роз- витку [Ukraine in the Context of Development Tendencies of Contemporary World] [in:] Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини [Ukraine - Europe - World. International Collection of Scientific Works], Ternopіl’ 2009, 3rd ed. Halecki O., Dzieje Unii Jagiellońskiej [The History of the Jagiellonian Union], Kraków 1920, vol. 1-2. Halecki O., Historia Europy

Open access
Impact of Creating Evacuate Tube Transportation Technology for Connecting European Union and China

References van der Putten F.-P., Seaman J., Huotari M., Ekman A., Otero-Iglesias M., Europe and China’s New Silk Roads, ETNC Report, December 2016, [30.11.2017]. Wojciechowski P., Nowy Jedwabny Szlak łączy Europę z Dalekim Wschodem, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21417281,nowy-jedwabny-szlak-laczy-europe-z-dalekimwschodem.html , [30.11.2017]. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Transasia_trade_routes_1stC_CE_gr2.png , [30.11.2017] https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road , [30.11.2017]. https://gadzetomania.pl/2949

Open access
Central and Eastern Europe as Partner of Chinese One Belt One Road Project

References Boulnois L., Silk Road: Monks, Warriors & Merchants, Hong Kong: Odyssey Books 2005. Chengdu-Europe Express Rail Cargo Service: China’s New Gateway to Europe (2017), „Gochengdu.cn’ (2017), http://www.gochengdu.cn/zt/ronggou-z58.html . Elisseeff V., The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce. UNESCO Publishing / Berghahn Books 2001. History of civilizations of Central Asia, Volume II. The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 BC to 250, J. Harmatta ed., Paris 1994. History of civilizations of Central

Open access