Search Results

1 - 10 of 17 items :

  • Central and Eastern Europe x
Clear All
Acta Universitatis Sapientiae, Philologica
The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania
Open access
The Image of the East-Central European in Rose Tremain’s The Road Home
Food, Materialism and Capitalist Faith in a Culture Clash

References Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge. Crisu, Corina. 2010. British Geographies in the Eastern European Mind: Rose Tremain’s The Road Home. In Facing the East in the West: Images of Eastern Europe in British Literature, Film and Culture, eds. Barbara Korte, Eva Ulrike Pirker, Sissy Helff, 365-379. New York: Rodopi. Fried István. 2012. Imagológiai kérdések - Komparatisztikai kétségek. [Imagological Questions, Comparatistic Doubts.] In Bevezetés az összehasonlító

Open access
‘Transfers’ in Hungarian Literature from Vojvodina

of the Garden.] Novi Sad: Forum. -. 2008. Lentség és behatároltság. A vonat jelentésköre a közép-kelet-európai kultúrában [Down- and Boundedness. The Meaning of Trains in Central Eastern European Culture.] In A XX. század metaforái [Metaphors of the 20th Century], 77-88. Zenta: zEtna. Csányi Erzsébet. 1996. Az önfaló szöveg. Danilo Kiš Fövenyóra. [The Self- Gobbling Text. Danilo Kiš Hourglass (1972).] In A regény öntudata. [The Self- Consciousness of the Novel], 61-88. Novi Sad: Forum - Uroboros. -. 2010. Jeans mint stigma - szövet

Open access
Identity, Otherness, Crime: Detective Fiction and Interethnic Hazards

. Imaginarul violent al românilor. [The Romanians’ Imagery of Violence.] Bucharest: Humanitas. Cohen, Michael. 2000. Murder Most Fair: The Appeal of Mystery Fiction. Cranburv N.J. - London: Associated University Press. Doan. Laura and Jane Garittv (eds.). 2010. Sapphic Modernities: Sexuality; Women and National Culture. New York: Palgrave Macmillan. Dunn. Seamus and T. G. Fraser (eds.). 1996. Europe and Ethnicity: the First World War and Contemporary Conflict. New York: Routledge. Erickson Johnsen. Rosemary

Open access
Translation of Transylvanian Culture-Specific Items into English

Counterglobalization. University of Minnesota Press. Nurnberg, Barbara. 1999. The State after Communism: Administrative Transitions in Central and Eastern Europe. Washington D.C.: The World Bank. Parish, Helen & William G. Naphy. 2002. Religion and Superstition in Reformation Europe. Manchester University Press. Pozsony, Ferenc. 2006. The Hungarian Csángó of Moldova. Corvinus Publishing. Reid, Robert. 2007. Romania and Moldova. Lonely Planet Publications. Reisser, Wesley J. 2012. The Black Book. Woodrow

Open access
English as a Lingua Franca and Its Implications for Teaching English as a Foreign Language

nem anyanyelvi változatainak érthetősége: normák, attitűdök és a hallás utáni szövegértés viszonya [The comprehensibility of non-native variants of English: the relation between norms, attitudes and listening for understanding]. In: Benő, Attila, Fazakas, Emese, Zsemlyei, Borbála (eds), Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai [ Multilingualism and communication in Central and Eastern Europe: lectures presented at the XXIV. Hungarian Applied Linguistics Conference ], 103–111. Kolozsvár: EME

Open access
A Study of Parental Attitudes to Teacher Pronunciation in Very Early English

parents’ beliefs and child outcomes. Developmental Review 12(2): 199–232. Nagy, Judit. 2014. Az angol nem anyanyelvi változatainak érthetősége: normák, attitűdök és a hallás utáni szövegértés viszonya [Comprehensibility of non-native varieties of English: Norms, attitudes and their relationship to listening comprehension]. In Benő, Attila, Fazekas, Emese, Zsemlyei, Borbála (eds), Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai [ Multilingualism and Communication in Central and Eastern Europe

Open access
New Hungarian Mythology Animated
Self-Portraits of the Nation

. [Mythicization of the Existing Sacred Crown]. In Kovács Kiss, Gyöngy (ed.), Mítoszaink nyomában [Following Our Myths], 37-55. Kolozsvár. Komp-Press Kiadó - Korunk. Máté, Imre. 2004-2007. Yotengrit I-IV. Budapest: Püski Kiadó. Máté-Tóth, András & Feleky, Gábor Attila. 2009. Civil Religion in Central and Eastern Europe: An Application of an American Model. Americana. E-Journal of American Studies in Hungary. 5(1). n.p. (http://americana-ejournal.hu/vol5no1/mate-toth-feleky. 6 May 2013) Paál, Zoltán. [1972], 1998. Arvisura

Open access
The Representation of the Self-Concepts Within the Adventist Romani Community from Etéd

etnicitás vizsgálatának szempontjai és esélyei egy közép kelet-európai mikrorégióban. [The necessity and method of self-representation. Perspectives and chancesof studying ethnicity in a micro-region of Central and Eastern Europe]. In Gagyi, József (ed.), Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. [Living one next to another. On the Hungarian-Romanian, Hungarian-Romani relations], 247-283. Csíkszereda: KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Cohen, Anthony P. 1997. A kultúra mint identitás egy antropológus szemével

Open access