Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Central and Eastern Europe x
  • Fundamentals of Mechanical Engineering x
Clear All
Efficient Use of Natural Gas Energy in Cogeneration in Households

, the Cabinet of Ministersof Latvia, Riga, 10 March 2009. [8] A. Davis I. Laube, I. Bode, “Use of natural gas in cogeneration at households”, presented at WEC Central & Eastern Europe energy forum, FOREN 2012, Bukarest, Romania, 2012. [9] LVS 417:2011. Gāzes sadales un lietotāju sistēmas. Ārējie gāzesvadi un regulēšanas iekārtas. Projektēšana , Latvijas valsts standarts, 2011. [10] I. Platais, P. Graudiņš. Gāzapgāde. 2.daļa. Dabasgāzes gāzapgādes sistēmu izveide, ierīkošana un apkalpe. Rīga: RTU, 2008. pp.220

Open access