Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Central Mediterranean x
Clear All
Open access

Przemysław Żurawski vel Grajewski

, „Gazeta Wyborcza”, 17.03.2011. [Sikorski: Politics is not poetry or journalism]. J. Pawlicki, Ukraina i Gruzja poczekają przed drzwiami NATO, „Gazeta Wyborcza” [Ukraine and Georgia will wait outside the door of NATO], 06.03.2008. B. Płonka, Polityka Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej, Krakow 2003 [European Union policy towards Central Europe] G. Povolockij, Rossijsko francuzskoje vojennoje sotrudniczestvo: “Mistral” napolnil parusa doverija, „Meżdunarodnaja żizn’”, 5.01.2011, (int.) [Russian-French war aff air

Open access

Gunta Pastore

. The new member states and the making of EU foreign policy. European Foreign Affairs Review. II, pp. 143–162. Fiott, D. 2010. How Europeanized has Maltese foreign policy become? Mediterranean Quarterly , 21(3), pp. 104–118. Galbreath, D. J. Lašas, A and Lamoreaux, J, W. 2008. Continuity and Change in the Baltic Sea Region: Comparing Foreign Policies , Amsterdam: Rodopi B. V. Galbreath, D.J. and Lamoreaux, J, W. 2010. The Baltic States as ‘Small States’ negotiating the ‘East’ by engaging the ‘West’. The Journal of Baltic Studies , 39(1), pp. 1