Search Results

1 - 7 of 7 items :

  • Central Europe x
  • Geosciences, other x
  • Topics in History x
Clear All
New statistical atlases of voivodships and Poland

European Union. Nomenclature of territorial units for statistics – NUTS 2016/EU-28 , 2018. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Reskrypt Rady Regencyjnej o utworzeniu i organizacji głównego Urzędu Statystycznego , 1918. „Monitor Polski” Rok 1, nr 100, 19 lipca, p. 1. Ustawa o statystyce publicznej , 2018. „Dziennik Ustaw”, poz. 997, pp. 1–22. Atlases Weinfeld I., Szturm de Sztrem E., Piekałkiewicz J., 1924, Atlas statystyczny Polski. Zeszyt Pierwszy. Warszawa, Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”. Weinfeld I

Open access
Cartographic visualization of Jewish heritage in cross-border tourist project Shtetl Routes (Poland, Belarus, Ukraine)

://maps.geshergalicia.org/cadastral/pidhaitsi--podhajce-1846/ - interactive cadastral plan of Pidhaitsi (Ukraine) http://poligonstudio.pl/portfolio/bulb-fiction/ - 3D model teasers http://igrek.amzp.pl/ - Early maps of Poland and Central Europe http://www.mapywig.org - Map Archive of Wojskowy Instytut Geograficzny 1919 - 1939 http://teatrnn.pl/przewodniki/strona/71 - the official webpage of “Grodzka Gate - NN Theatre” Centre, section with digital guidebooks http://www.timesofisrael.com/plans-for-shtetl-routethrough-old-jewish-europe

Open access
Geological content on maps and in accompanying texts developed until the end of the 18th century

. Erste Abtheilung, pp. 3–30, one map. Jodłowski A., Walczy Ł., Gawroński W., 2005, Obrazy Żupy Wielickiej i miasta Wieliczki na mapach Wilhelma Hondiusa z 1645 roku . „Zabytki Polskiej Kartografii” Z. 9, Warszawa: Biblioteka Narodowa. Kozák J., Čejchanová A., Kukal Z., Pošmourný K., 2016, Early Geological Maps of Europe. Central Europe 1750–1840 . Cham: Springer. Szaniawska L., 1981, Mapa jako dokument wiedzy o Afryce w dobie odrodzenia . „Studia i Materiały z Historii Kartografii” T. 2, Warszawa: Biblioteka Narodowa. Tarkowski R., 2005

Open access
Consistency of data presented on modern maps of ice cover in the Arctic

., Girard-Ardhuin F., Croize-Fillon D., 2007, Sea ice drift in the central arctic using the 89 GHz brightness temperatures of the advanced microwave scanning radiometer , Users manual . Laboratoire d’Océanographie Spatiale, Département d’Océanographie Physique et Spatiale, IFREMER: 20. Gidrometeoizdat, 1974, Nomenclature of sea ice, the symbols for the ice charts [in Russian] ( Номенклатура морских карт, условные обозначения для ледовых карт ): 77. IHO, 2014, Ice Information Product Specification , JCOMM S-411, Monaco: 47. Jackson C.R., Apel J

Open access
Sources and methods of reconstruction of postal roads in the second half of the 18th century on the example of the former Lublin Voivodeship

Kartograficznego” T. 3, pp. 26–35. Szczygieł R., 2005, Lublin czasów renesansu i baroku. Gospodarczy, polityczny i kulturalny wizerunek miasta . „Annales UMCS” Vol. 23, Sec. FF, pp. 11–20. Szilágyi, M., 2014, On the Road: The history and archaeology of medieval communication networks in East-Central Europe . Budapest: Archaeolingua Alapítvány. Szulta W., 2008, Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu . Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Szykuła A., Żygawski J., 2010, Szlak Lwów – Lublin. Geneza, zmiany przebiegu i funkcje do końca XIX

Open access
Image data paradox – on the impact of the development of image-based remote sensing on the maps’ content in the Eastern Bloc. The case of Poland

the Cold War . “Cartography and Geographic Information Science” Vol. 29, no. 3, pp. 261–282. Collier P., Fontana D., Pearson A., Ryder A., 1996, The state of mapping in the former satellite countries of Eastern Europe . “The Cartographic Journal” Vol. 33, no. 2, pp. 131–139. Day A.D., Logsdon J.M., Latell B., 1998, CORONA and the revolution in mapmaking. In: D.A. Day, J.M. Logs-don, B. Latell (eds.), Eye in the sky: The story of the CORONA spy satellites . Washington, DC: Smithsonian Institution Press, pp. 200–214. Fischer I., 2005, Geodesy

Open access
Application of Sentinel-2 and EnMAP new satellite data to the mapping of alpine vegetation of the Karkonosze Mountains

: tableau physique des Andes et pays voisins . In: Essai sur la géographie des plantes , Paris: Levrault, Schoell et Co. Immitzer M., Vuolo F., Atzberger C., 2016, First experience with Sentinel-2 Data for crop and tree species classifications in central Europe . “Remote Sensing” Vol. 8, no. 3, pp. 166–193. Jarocińska A., Zagajewski B., 2008, Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki . „Teledetekcja Środowiska” T. 40, pp. 100–125. Jarocińska A., Zagajewski B., 2009, Remote sensing tools for

Open access