Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • Central Europe x
  • Library and Information Science, Book Studies x
  • Specialist Studies in Education x
Clear All

. Resistance and Dissent in Central and Eastern Europe: An Emerging Historiography. East European Politics & Societies , 2011, roč. 25, č. 2, s. 318–360. ISSN 0888-3254. FALK, Barbara J. The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe: Citizen Intellectuals and Philosopher Kings. Budapest: Central European University Press, 2003. FOUCAULT, Michel. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences . London: Routledge, 1992. GARBOWSKI, Christopher. Religious Life in Poland: History, Diversity, and Modern Issues . Jefferson, North Carolina: Mc-Farland & Company

totalitních re-žimů, 2017. ISBN 978-80-7422-560-4. KOPEČEK, Michal a WCIŚLIK, Piotr (ed.). Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989. Budapest – New York: Central Europian University Press, 2015. ISBN 978-963-3860-85-4. MACHOVEC, Martin, NAVRÁTIL, Pavel a STÁREK, František (ed.). „Hnědá kniha” o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. ISBN 978-80-87211-74-8. MARK, James. The Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in

coins of the 6 th and 7 th century in the territory of the Czech Republic. In: WO-ŁOSZYN, Marcin (ed.). Byzantine coins in central Europe between the 5 th and 10 th century. Magna Moravia. Seria Polona , vol. III., Kraków, 2009, s. 357–393. MILITKÝ, Jiří. Mincovnictví Jana Lucemburského v Čechách. In: BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.). Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310 . Praha, 2010, s. 572–579. MILITKÝ, Jiří. Nejstarší středoevropské mince – vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky. In: BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ

Museum: Museum and Regional Studies

, 1972, č. 945, s. 256–259. JIROUS, Ivan M. Zpráva o třetím hudebním obrození. In: ŠEVČÍK, Jiří, MORGANOVÁ, Pavlína a DUŠKOVÁ, Dagmar (ed.). České umění 1938–1989: programy / kritické texty / dokumenty. Praha: Academia, 2001, s. 373–376. ISBN 80-200-0930-2. JIROUSOVÁ, Juliana. Juliana Jirousová. O autorce [online]. ©2012–2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.juliana-jirousova.cz/o-autorce/ . KEMP-WELCH, Klara. Antipolitics in Central European Art. London – New York: I. B. Tauris, 2014. ISBN 978-1-78076-696-6. KLIMEŠOVÁ, Marie. České výtvarné umění druhé