Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Mechanical Engineering x
  • Architecture and Design, other x
Clear All
Open access

Zsolt Mihály Szabó

References [1] Michelberger P., Lábodi Cs. : Vállalati információbiztonság szervezése . In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században II. (Ed.: Nagy I. Z.), Óbuda University 2012. 241-302. [2] Répás S., Dalicsek I.: Az információbiztonsági kockázatelemzés módszertani kérdései a kritikus infrastruktúra elemeket üzemeltető szervezetek esetében. A NKE állam- és közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata 4. (2015) 22-33. [3] Szabó Zs. M.: A nyugdíjfolyósítás kiberbiztonsági kérdései . In: VI. IDK2017 (Eds.: Ács K, Bódog F, Mechler M, Mészáros O