Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • Political Science x
  • Human Rights x
Clear All
Open access

Vilmos Cech, István Lajos Józsa and Károly Kékkői

.10.2000. Kopjafát állítottak Tordán az 1944-es csatában elesettek emlékére, pp. 1. 8. Szabadság. 28.09.2001. Újabb tömegsír Középpeterden -11 magyar katona nyugszik a közös sírban, pp. 1, 5. Szabadság. 20.11.2001. Újabb honvédeket azonosítottak a Házsongárdi temetőben, pp. 1, 8. Szabadság. 23.11.2001. Második lilágháborús tömegsír, p. 5. Szabadság. 01.06.2002. Újabb honvédsírok Aranyosgerenden. p. 5. Romániai Magyar Szó. 13.06.2002. A tordaiak kegyelettel Őrzik halottaik emlékét. Szabadság. 21

Open access

Tünde Ambrus

Kiadó. KRING, Miklós. 1934. A magyar államhatár kialakulásáról. In: A Bécsi Magyar Történetkutató Intézet IV. évkönyve . Vienna. 24–45. LAKOTÁR, Katalin. 2006. 14–16 éves tanulók hazánk szomszédjairól alkotott kognitív térképeinek tartalmi elemei. A Földrajz Tanítása: Módszertani Folyóirat 14(2) 7–13. LÁSZLÓ, Mária–LÁSZLÓ, Antal. 2005. Székely telepítések a Kárpát-medencében (és azon is túl). In: Pap, Norbert–Végh, Andor (eds), IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. A Kárpát-medence politikai földrajza . Pécs: PTE TTK Földrajzi Intézet. 128

Open access

Christopher Houtkamp

References BORJAS, G. 1989. Economic Theory and International Migration. International Migration Review 23(3): 457–485. DE JONG, G.–FAWCETT, J. 1981. Motivations for Migration: An Assessment and a Value-Expectancy Research Model. In: DE JONG, G.–GARDNER, R. (eds), Migration Decision Making. Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries . New York: Pergamon Press, 13–58. DOOMERNIK, J.–KOSLOWSKI, R.–THRÄNDHARDT, D. 2009. The Battle for the Brains: Why Immigration Policy Is Not Enough to Attract the

Open access

Csilla Megyesi

References CSOMA, Gyula. 2009. Az andragógiai elmélet kialakulása és alapproblémái. The Hungarian Institute for Educational Research and Development. http://ofi.hu/csoma-gyula-az-andragogiai-elmelet-kialakulasa-es-alapproblemai (2016/03/21). ELEK, Péter-SZABÓ, Péter András. 2013. A közszférából történő munkaerőkiáramlás elemzése Magyarországon. Közgazdasági Szemle LX(May). http://epa.oszk.hu/00000/00017/00203/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2013_05_601-628.pdf (2016/03/22). EUROPE 2020: Europe’s Growth Strategy

Open access

Federico Gobbo

oratiereeks van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 13 maart 2015. Amsterdam University Press. LINDSTEDT, Jouko. 2009. Esperanto: an Eastern European Contact Language? In: VOSS, Christian–NAGÓRKO, Alicja (eds), Die Europäizität der Slawia oder dies Slawizität Europas. Ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischen Linguistik (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, 2). Munich–Berlin: Otto Sagner. LINDSTEDT, Jouko. 2010. Esperanto as a Family Language. In: DERVIN, F. (ed.), Lingua francas. La véhicularité linguistique pour vivre

Open access

Árpád Ferenc Papp-Váry

-Jorge.pdf ; downloaded on: 10 January 2009. WINT, Alvin G.–WELLS, Louise T. 2000. Marketing a Country: Promotion as a Tool for Attracting Foreign Investment . Revised Edition. Foreign investment advisory service occasional paper; no. FIAS 13. Washington, D.C.: The World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/884891468763824660/Marketing-a-country-promotion-as-a-tool-for-attracting-foreign-investment-revised-edition . Worlds Bank’s Partnership for Development.

Open access

János Kristóf Murádin

Attitude). In: Bárdi, Nándor-Fedinec, Csilla-Szarka, László (eds), Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Hungarian Minority communities in the 20th century). Budapest: Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, 154-161. FOGARASI, Zoltán. 1944. A népesség anyanyelvi, nemzetiségi és vallási megoszlása törvényhatóságonkint 1941-ben (The Diversity of the Population by Mother Tongue, Nationality, and Religion in Every Municipality in 1941). Magyar Statisztikai Szemle 1-3: 3-9. HÁMORI, Péter. 2004. Magyar társadalomszervezési kísérletek

Open access

Melinda Harlov-Csortán

Mechanism of Culture. New Literary History 9(2): 211–232. LOWENTHAL, David. 1985. The Past Is a Foreign Country . Cambridge: Cambridge University Press. MARCONI, Paolo. 1996. The Way It Was or the Sudden Passion for Regional Restoration and the Italian Architecture. Richerche di storia dell’arte 60: 7–32. MENDELE, Ferenc. 1969. Hollókő műemléki jelentőségű területének védelme [Monument Protection of the Valuable Area of Hollókő]. Műemlékvédelem 13(4): 201–211. MERÉNYI, Tibor. 1972. Százéves a magyar műemlékvédelem [The Hungarian Monument

Open access

Roberta Medda-Windischer

Issues 13(1): 61–78. Leiden: Koninklijke Brill. MEDDA-WINDISCHER, Roberta–POPELIER, Patricia (eds). 2016a. Pro-Independence Movements and Immigration: Discourse, Policy and Practice . Leiden: Koninklijke Brill. MEDDA-WINDISCHER, Roberta–POPELIER, Patricia (eds). 2016b. Introduction: The Interrelationship between Independence Movements and Migration in the Frame of the Alleged Dichotomy between Old and New Minorities. In: Medda-Windischer, Roberta–Popelier, Patricia (eds), Pro-independence Movements and Immigration: Discourse, Policy and Practice . Leiden

Open access

Zsuzsanna Tomor

: Science, Politics and Reality: Proceedings of the Joint Canada–United States Conference on the Measurement of Ethnicity April 1–3, 1992. Statistics Canada and U.S. Bureau of the Census. Washington, D.C.: U.S Government Printing Office. 407–427. JANSEN, Janneke. 2006. Bepaalde huisvesting. Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945–1995 [A Certain Accommodation. A History of Reception and Accommodation of Immigrants in the Netherlands, 1945–1995]. Leiden: University of Leiden. JOLY, Danièle. 2002. Odyssean and Rubicon