Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • Political Science x
  • Social History x
Clear All
Open access

Brian G. Smith

Bibliography 106 th Congress, 2 nd Session, The Declaration of Independence was the promise; the Constitution was the fulfillment , House Document 2000, www.gpo.gov [access on: 13.10.2017]. Amar A.R., Kmiec D.W., Perspectives on the Constitution: Understanding Our Constitution , National Constitution Center, https://constitutioncenter.org/learn/educational-resources/historical-documents/perspectives-on-the-constitution-understanding-our-constitution [access on: 13.10.2017]. Ammerman D., In the Common Cause: American Response to the

Open access

Agnieszka Graczyk

[Law 26 of 2006] , www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?Docid=4b1e-364c2&page=search [access on: 14.01.2018]. Iraq’s Constitution of 2005 , https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?Lang=en [access on: 16/01/2018]. Lenarz J.L., In Iraqi Kurdistan, and Jewish Past Comes to Life , http://www.thetower.org/article/in-iraqi-kurdistan-a-jewish-past-comes-to-life-sherzad-mamsani/ [access on: 13.01.2018]. Levin L., Locked Doors: The Seizure of Jewish Property in Arab Countries , Greenwood Publishing Group 2001. Lieber D

Open access

Małgorzata Myśliwiec and Krzysztof Stachowicz

” , “El Pais” November 13, 2015, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/13/catalunya/1447414341_094667.html [access on: 15.06.2018]. Huntington S.P., Political order in changing societes , New Heaven 1968, [quoted after:] M. Tymiński, P. Koryś, Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji , “Ekonomia” 2002, p. 168. Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa komunistyczne w dobie globalizacji , Warszawa 2004. Kubin T., Lorencka M., Myśliwiec M., Impact of Economic Crisis on the Functioning of Political Systems. A Case Study of Greece , Spain

Open access

Khoushnaw Tillo

Bibliography Avineri S., The Balkanization Of The Middle East , http://dish.andrewsullivan.com/2012/04/27/the-balkanization-of-the-middle-east/APR 27 2012 [access on: 13.05.2013]. Bengio O., The Kurds in a Volatile Middle East , “Mideast Security and Policy Studies” 2017, No. 130. Benken P., Bliski Wschód – powtórka z historii? , http://stosunki.pl/?q=content/bliski-wsch%C3%B3d-powt%C3%B3rka-z-historii śr. [access on: 23.02.2017]. Berg T., Rozwój kwestii kurdyjskiej na Bliskim Wschodzie , “Stosunki Międzynarodowe – International

Open access

Rafał Kopeć

://www.nyulawglobal.org/globalex/Paper_satellites_free_use_outer_space.html [access on: 20.01.2018]. Galicki Z., Prawna delimitacja przestrzeni kosmicznej – problem nadal nierozwiązany , [in:] Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat – Europa – Polska , edit. Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa K., Warszawa 2010. Gomez C.G., Cordoba Y.L., The Equitable Access to the GEO for Developing Countries: A Pending Challenge , 56 th Colloquium on the Law of Outer Space: International Regulations of Space Communications: Current Issues, IAC-13,E7,3,1. Górbiel A., Międzynarodowe prawo kosmiczne , Warszawa 1985

Open access

Zohar Maor

.html?pagewanted=all [access on: 15.02.2018]. Kohn H., Nationalismus , Wien and Leipzig 1922. Kohn H., Sinn und Schicksal der Revolution , Leipzig 1923. Kohn H., Um die Ewigkeit ,[in:] Vom Sinn des Judentums, Ein Sammelbuch zu Ehren Nathan Bitrnbaums , edit. A.E. Kaplan, M. Landau, Frankfurt a. M. 1925. Kohn H., Knisat ha-yehudim le-toch ha-hevra ha-modernit , “Ha-poel Ha-tzair” April 15, 1927, pp. 30-33; April 24, 1927, pp. 11-13. Kohn H., Beavodat ha-yeud , “Ha-poel ha-tzair November 25, 1927, p. 16. Kohn H., Nationlismus und Gewalt , [in

Open access

Mirosław Matyja

zwischen deutscher und welscher Schweiz. Geschichte und Perspektiven , Zürich 2000. Budyta-Budzynska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych , Warsaw 2010. Bundeskanzlei, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenscha(vom 29. Mai 1874 , Bern 1998. Cattacin S., Famos C.R., Duttwiler M., Mahnig H., Staat und Religion in der Schweiz – Anerkennungskämpfe, Anerkennungsformen , Bern 2003. Christmann A., Demoklesschwert Volksabstimmung? Genese von Anerkennungsregeln für Religions-gemeinscha(en in den Schweizer Kantonen , “Swiss Political

Open access

Jacek Knopek

References Africa environment outlook: past, present and future perspectives, Nairobi 2002 Białoskórski J , Hiszpańska Legia Cudzoziemska, Warszawa, 1939 Bulletin Trimestriel de la Chambre de Commerce Egypto-Polonaise du Caire 1928, nrs 1-3 Gołąbek S , Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945, Warszawa-Łódź 1978 Janowska H , Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa 1981 Kaczmarek H , Polacy w Egipcie do 1914 roku, Szczecin 2008 Knopek

Open access

Weronika Górnicka

es una nación y Españauna realidad plurinacional” , http://www.publico.es/politica/iglesias-catalunya-nacion-y-espana.html [access on: 10.02.2017]. La carta de Rajoy a Mas , http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/14/espana/1379174313.html [Access on: 10.02.2017]. Manetto F., Errejón: „Los catalanes tienen derecho a decidir como los escoces” , http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415892800_413245.html [access on: 10.02.2017]. Mora J.S., Katalonia na drodze do niepodległości , “Le Monde Diplomatique” October 2013, No 10

Open access

Kamil Minkner

Czyżewski M , W stronę teorii dyskursu publicznego [in:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997 Diabelskie szczegóły, Jacka Żakowski’s converstion with Tomasz Szarota, „Gazeta Wyborcza” on 18-19 November 2000 Drewniak Ł , Seans nienawiści, źródło: http://wwwteatrbielskobialapl/s/seans-nienawiscihtml [access: 21 07 2015] Dunin-Wąsowicz P , „Noc żywych Żydów” Igora Ostachowicza w finale Nike, „Gazeta Wyborcza” on 13 September 2013 Dzisiaj omijam zawiść, D Subbotko’s interview with a painter z